Vijftien organisaties willen wekelijks crisisoverleg

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De inmiddels vijftien werkgeversorganisaties die eerder waarschuwden dat het ‘voorbij 5 voor 12’ is, hebben in een brief naar de regering op 18 mei hun steun betuigd en aangegeven het ermee eens te zijn dat de door Nederland gestelde voorwaarden nageleefd worden ‘hoe pijnlijk deze ook zijn’. werkgevers,,Het liefst hadden we deze voorwaarden niet gezien, maar de harde en pijnlijke realiteit van deze crisis en de stand van zaken van de financiën van ons land om zelfstandig het tij te keren, bieden helaas geen ander of beter alternatief. Tot deze slotsom zijn wij gekomen na het bespreken van het karakter en de inhoud van de voorwaarden”, aldus het schrijven van de groep van vijftien.

,,Onderdeel van het genezingsproces zal zijn om een stap terug te nemen om de kosten van de overheid beheersbaar te maken. Het proces van de groeistrategie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het overheidsapparaat en -processen niet voldoende geëquipeerd zijn om de nodige hervormingen zelfstandig ten uitvoer te brengen. Hulp van buiten zal dan ook nodig zijn in dit proces”, aldus de schrijvers. De groep gelooft ook in nauwe samenwerking tussen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en De Nederlandsche Bank (DNB). Benadrukt wordt wel dat de regering zich aan de afspraak houdt van een wekelijks crisisoverleg. Dat was na de eerste bijeenkomst al afgesproken, maar de tweede bijeenkomst ging in eerste instantie niet door. Daarover werd in een brief teleurstelling uitgesproken.

Ook de regering, zo blijkt, is voorstander van zo veel mogelijk overleg. Overigens wil de regering niet spreken van herstel (naar het oude), maar van een gezamenlijke wederopbouw naar een beter Curaçao. ,,We willen de lijn van samen de stap omhoog zetten vasthouden en beseffen dat we elkaar onderweg naar boven zullen moeten ondersteunen en faciliteren, ieder vanuit zijn eigen rol en mogelijke bijdragen. Tezamen kunnen we als privésector, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de publieke sector op grond van deliberatie en co-creatie de wederopbouw ter hand nemen. We zullen u daarbij nadrukkelijk nodig hebben”, aldus een brief van de regering. Eerder al kondigden de werkgeversorganisaties in een vervolgschrijven aan te willen komen tot een convenant dat een kader biedt voor de aanpak en uitvoering van gemaakte afspraken over ‘overbruggingsfondsen, het aanjagen van buitenlandse vraag, anticyclische uitgaven van de overheid, liquiditeit-genererende acties van de overheid en nieuwe economie-bevorderende trajecten’.

De vijftien organisaties zijn: VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao), KvK (Kamer van Koophandel), PMD (Pietermaai District), SKO (Sosiedat Komersiantenan Otrobanda), DMO (Downtown Management Organization), Chata (Curaçao Hospitality And Tourism Association), Cifa (Curaçao International Financial Services Association), CMA (Curaçao Manufacturers Association), BVCA, Bohavena (Bouwmaterialen Handelaren Vereniging), Asogas/Copda, Suveco (supermartkvereniging), CRA (Curaçao Restaurant Association), Bohavena (Association of Dealers in Building Materials Netherlands Antilles), CBIA (Curaçao and Bonaire Insurance Association) en Imana (Indian Merchants Association).

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.