CBCS vreest ‘verarming’ door loonkorting

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering van Curaçao heeft na bestudering van alle voorwaarden en overwegingen besloten in te stemmen met de condities van staatssecretaris Knops, voor zover het binnen de wettelijke kaders mogelijk is. Zo vernam deze krant gisteravond.

 fortiDat wil dus zeggen: akkoord met de loonkortingen voor politieke ambtsdragers, ambtenaren en de introductie van de Rhuggenaath-norm. Ook ten aanzien van de financiële sector en de CBCS ‘instemming voor zover mogelijk’. Het betreft echter een gemeenschappelijke bank en wettelijk kan de regering geen instructies aan de CBCS geven. Tegen samenwerking tussen de toezichthouders CBCS en DNB is er geen enkel bezwaar.

De Centrale Bank CBCS is kritisch over de voorwaarden die volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties verbonden moeten worden aan Nederlandse liquiditeitssteun. Volgens de CBCS zullen deze voorwaarden vooral leiden tot ‘verarming’ op de eilanden en de ‘negatieve spiraal’ juist versterken. ,,Het oplossen van de huidige situatie door lagere lonen zal eerder tot verdere verarming leiden en de financiële stabiliteit in gevaar kunnen brengen.” Dat blijkt uit een reactie van de CBCS aan de regering van Curaçao. De CBCS signaleert dat de voorwaarden ‘niet gericht zijn op structurele transformatie’.

De Centrale Bank in Willemstad ziet andere mogelijkheden om de crisis als gevolg van corona het hoofd te bieden. Juist nu zouden structurele hervormingen (iets wat Knops ook zegt, red.) doorgevoerd moeten worden die de productiviteit en het concurrentievermogen van de Caribische landen vergroten. Daarbij moeten meerdere wegen bewandeld worden, bijvoorbeeld hervormingen om het groeipotentieel van de economie te vergroten, de import van fossiele brandstoffen te verminderen en de toename van de overheidsuitgaven te remmen tot minder dan de groei van de overheidsinkomsten; dat laatste door het overheidsapparaat flink in te perken. Op die manier kunnen duurzame oplossingen gerealiseerd worden, die uiteindelijk zullen bijdragen aan het welzijn van de eilanden.

De CBCS vreest dat doorwerking van de ‘generieke loonkorting’ voor specifieke, grote groepen werknemers ook negatieve gevolgen zal hebben voor de liquiditeit in de bancaire sector. Daarbij zullen banken een toename zien in het aantal niet-presterende leningen. ,,Het domino-effect dat aldus in gang wordt gezet met nadelige gevolgen voor de balansen van de financiële sector, zal aan de huidige crisis een extra dimensie kunnen geven, namelijk een crisis in het financiële systeem van de monetaire unie.” De CBCS adviseert de landen beleidskeuzes te maken binnen het kader van een ‘integrale aanpak’ om de economie van de eilanden te transformeren en hun weerbaarheid te versterken.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).