Girigorie: Geen discussie, dit is solidariteit

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Raad van Ministers is in ieder geval al akkoord gegaan met één van de voorwaarden van Nederland, namelijk om het salaris van ministers met 25 procent, met ingang van 1 juli voor onbepaalde tijd in te korten.

ministersDat heeft minister Quincy Girigorie van Justitie, die tijdens de afwezigheid van premier Eugene Rhuggenaath tevens fungeert als waarnemend minister van Algemene Zaken, gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Eerder gingen de ministers van het kabinet-Rhuggenaath al akkoord om 10 procent van hun loon in te leveren en deze te schenken aan de Voedselbank. Het besluit om nu niet tien procent, maar een kwart van het salaris van de ministers in te leveren, was volgens Girigorie geen discussie. ,,We zitten in een crisis. Deze stap is onvermijdelijk in het kader van solidariteit”, aldus de bewindsman. ,,Het kan niet zo zijn dat iemand 100 procent van zijn salaris verdient en een ander nul.”

Ook de directeuren van overheidsbedrijven moeten 25 procent van hun loon inleveren. ,,Op basis van de wijziging in het loon van ministers en de Rhuggenaath-norm, geldt deze reductie ook voor directeuren van overheidsbedrijven”, aldus de minister. De crisis die Curaçao momenteel doormaakt - na eerst de situatie in Venezuela met als gevolg daarvan het platleggen van de raffinaderij en vervolgens de coronacrisis - is volgens de minister de ergste die Curaçao ooit heeft meegemaakt. ,,Ik kan me niet heugen dat we eerder zo’n crisis hebben meegemaakt”, aldus Girigorie, die in dezelfde adem vervolgde: ,,Het leven zoals we dat tot nu toe hebben gekend, kán gewoon niet op dezelfde manier verder.”

De Nederlandse regering leeft - zo stelt de bewindsman - volgens het adagium ‘Never waste a good crisis’, maar Curaçao wil en moet in dezen ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. ,,Drastische veranderingen zijn nodig. We hebben deze wijzigingen niet met de nodige voortvarendheid ingevoerd en daarom is er nu een derde partij die de druk opvoert. Onze autonomie blijft heilig; we moéten onze eigen verantwoordelijkheid nemen”, aldus Girigorie. Daarom is het noodzakelijk dat op alle fronten wordt ingeleverd. ,,Dat geldt voor de Rhuggenaath-norm waarbij sprake is van een maximering van het salaris van overheidsdirecteuren, maar ook voor wijzigingen om het ambtenarenapparaat kleiner te maken. Dit proces is al gaande, maar het moet wel op verantwoorde wijze gebeuren.”

Een crisis kan twee dingen met zich meebrengen, aldus Girigorie: ,,Het haalt het beste in de mens naar boven, of het ergste. Het beste dat het in ons naar boven brengt is ons vermogen ‘to bounce back’ en iets moois te creëren en het ergste is de onenigheid, dat we de beschuldigende vinger steeds naar een ander wijzen en het feit dat we elkaar steeds dwarszitten. We hebben gekozen voor autonomie, maar echte verandering komt niet alleen van de regering. Deelname van partners is hierbij van grote noodzaak. We moeten allemaal inleveren om ons land overeind te houden. Dit staat los van het wel of niet akkoord gaan met de voorwaarden van Nederland.”

Dit laatste werd herhaaldelijk door Girigorie naar voren gebracht. Want ongeacht het wel of niet accepteren van de voorwaarden die door Nederland worden opgelegd, Curaçao moét zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en structurele wijzigingen doorvoeren om de kosten te verlagen, aldus de minister. ,,Ook voor ons moet gelden: Never waste a good crisis. We zijn op een punt beland waarbij geldt ‘nu of nooit’. Let’s make it happen..,samen.” De persconferentie volgde gisteren na een beraad met verschillende partners, variërend van de vakbonden tot de private sector, ngo’s, ambtenaren, overheidsdirecteuren, schoolbesturen en de Raad van Kerken. Afwezig waren de oppositie en enkele vakbonden. Girigorie deed gisteren alsnog een beroep op deze groepen zich komende maandag aan te sluiten. Dan wordt een tweede sessie georganiseerd. ,,We hebben alle belangrijke partners nodig in dit proces.”

Bij de persconferentie waren naast Girigorie ook de ministers Hensley Koeiman (SOAW), Suzy Camelia-Römer (GMN), Giselle Mc William (MEO), Armin Konket (BPD), Kenneth Gijsbertha (Financiën) en Zita Jesus-Leito (VVRP) aanwezig. Premier Eugene Rhuggenaath was met gepland AO.

Het beraad van gisterochtend was niet bedoeld om meteen een antwoord te formuleren op de voorwaarden van Nederland. Na de persconferentie vond ook nog een Statendebat plaats, waarna de regering met input van het parlement een antwoord aan de Rijksministerraad zou formuleren.

De regering heeft gisterochtend voorafgaand aan de persconferentie een beraad gevoerd met belangrijke partners en hierbij de liquiditeitssituatie van het Land geschetst, alsook voorspellingen voor de toekomst. ,,We hebben aan iedereen uitgelegd dat ons liquiditeitsprobleem kan oplopen tot ongeveer 350 miljoen als er geen financiële hulp komt”, aldus Girigorie. ,,350 Miljoen gulden minder is een ramp; je kan dan geen diensten meer leveren aan je gemeenschap, je kan geen salarissen uitbetalen, je kan geen voedsel kopen voor instanties als JJIC en de gevangenis. Dat heeft een tsunami-effect op de economie. Je hebt dan gewoonweg een ramp ontwikkeld waardoor het land praktisch lam wordt gelegd.”

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.