Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) adviseert de Rijksministerraad (RMR) om Curaçao voor de komende zes weken 204 miljoen gulden te verstrekken.

cftDaarmee is de tweede tranche liquiditeitssteun in verband met de coronacrisis meer dan in de eerste tranche begin april, toen 177 miljoen werd verstrekt. Vandaag beslist de RMR in Den Haag over het advies. In de regel volgt de koninkrijksregering het advies in hoofdlijnen op. Wat ditmaal opvalt is dat het Cft de 204 miljoen voor de periode van 15 mei tot 30 juni opsplitst in twee afzonderlijke bedragen: 141 miljoen ‘per omgaande’ aan het Land Curaçao ter beschikking te stellen en 63 miljoen voor de loonsubsidie pas ‘nadat Curaçao invulling heeft gegeven aan de gevraagde bijdrage van werknemers’.

In zijn advies over de eerste tranche stelde het College al een bijdrage van de werknemer voor. Tot nu toe stond de regering-Rhuggenaath erop dat werkgevers bij gebruikmaking van de door Nederland gefinancierde NOW-loonsubsidie (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) 100 procent van het loon moesten uitbetalen. Gezien de ernst van de Covid-19-crisis en de staat van de Curaçaose overheidsfinanciën, geeft het Cft in overweging om een bijdrage van álle werknemers te vragen, bijvoorbeeld door uit te gaan van werktijdverkorting (WTV). Dat is nu aangescherpt en het steunbedrag wordt, als het aan Cft ligt, pas overgemaakt als de werknemersbijdrage is geregeld. Premier Eugene Rhuggenaath verklaarde gisteravond dat uit de eerste NOW-ronde is gebleken dat in het bedrijfsleven het gemiddelde bruto werknemerssalaris 2.500 gulden per maand bedraagt en dat dit niet erg veel rek biedt.

,,Curaçao te vragen per omgaande de besparingen aan te leveren voor het resterende deel van het noodpakket dat niet door Nederlandse steun bekostigd kan worden en/of het noodpakket nog verder te versoberen”, meldt de Cft-brief voorts. Wat verder opvalt aan het advies van Cft aan de RMR is dat, vooruitlopende op het advies van De Nederlandsche Bank (DNB) over de risico’s van een versnelde afname van de deviezen van Curaçao en Sint Maarten en daarmee stabiliteit van de Antilliaanse gulden, wordt geadviseerd ook de tweede tranche uit te keren in Amerikaanse dollars. De liquiditeitssteun van 204 miljoen is evenals de eerste tranche van 177 miljoen (samen 381 miljoen voor een periode van drie maanden) in de vorm van een renteloze tweejarige bulletlening.

Voor het advies maakte het Cft onder meer gebruik van de maandrapportage van het ministerie van Financiën over maart en de tussentijdse rapportage van de Commissie Noodfonds als aanvulling. Voor de economische terugval van Curaçao rekent de Centrale Bank CBCS met -17,7 procent, maar daarbij is nog geen rekening gehouden met het economisch effect van de loonsubsidie. De regering gaat uit van -14,9 procent en het Internationaal Monetair Fonds begin april van -15 procent. Het Cft sluit zich vooralsnog bij dit laatste aan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).