Inkomsten daardoor ook lager

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft in de eerste maanden van dit jaar op het hoogtepunt een bezetting gehad van 55 procent in januari. In maart sloeg de Covid-19-pandemie toe en daalde de bezetting in maart en april naar 45 en 42 procent.

cmcHet is een van de redenen dat het ziekenhuis niet kostendekkend heeft gedraaid. Want, zo is gisteren in een persconferentie van CMC uitgelegd, er moet een minimale bezetting van 92 procent zijn om de kosten te dekken. Of de bezetting nu hoog of laag is, de vaste lasten bedragen 75 procent van de begrote kosten van bijna 265 miljoen gulden.

Op de vraag hoe deze kostenderving alsnog ongedaan gemaakt wordt, antwoordt algemeen directeur Gilbert Martina dat ernaar gestreefd wordt om zo snel mogelijk naar 92 procent of meer bezetting te gaan. ,,De capaciteitsbenutting kan verder opgeschroefd worden tot boven 100 procent door bijvoorbeeld poli te draaien na 18.00 uur, tot bijvoorbeeld 20.00 of 21.00 uur. Ook kan er op zaterdagen geopereerd worden. Er komt dan gedurende een volle dag extra operatiekamercapaciteit bij”, zo legt hij uit. Financieel directeur Karina Lombardi voegt eraan toe dat met het wegwerken van de wachtlijst van 1.000 patiënten, als gevolg van de coronacrisis, ook weer extra inkomsten gegenereerd worden. Verder zal er - als er extra steun komt uit Nederland in verband met de coronacrisis - ook een verzoek gaan naar de regering om het CMC financieel te steunen.

De crisis heeft overigens ook tot een meevaller geleid. Zo zijn patiënten uit Bonaire, Aruba en Sint Maarten in het CMC behandeld, die anders naar Colombia zouden zijn gereisd. ,,Een goede ontwikkeling die we willen vasthouden en nu aan het vastleggen zijn in zorgcontracten met het zorgkantoor Bonaire, de Sociale en Ziektekostenverzekeringen (SZV) op Sint Maarten en de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) op Aruba”, aldus Martina. Hij legt uit dat voor deze patiënten 18 procent hogere tarieven in rekening gebracht worden. ,,Ook gunstig voor de inkomstenstroom dus.”

Dat het CMC in de eerste maanden niet optimaal gedraaid heeft - overigens volgens Martina een normaal proces bij de overgang naar een nieuw ziekenhuis - heeft ermee te maken dat het laboratorium niet direct optimaal functioneerde vanwege de verschillende computersystemen die niet goed op elkaar afgestemd waren. Ook was er niet direct een juiste aansluiting tussen het netwerk en de randapparatuur zoals printers, scanners, telefoons en computers. De meeste grote problemen zijn opgelost, en sommige communicatieaspecten kunnen nog verbeteren, aldus Martina. Het grootste probleem nu nog is de telefonische bereikbaarheid van de polikliniek. Verder zijn bij de overgang van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het CMC niet direct alle afdelingen meegegaan, zoals de radiotherapie, het cathlab en de interventieradiologie. Rest nu alleen nog de interventieradiologie die in juni in het CMC ondergebracht wordt.

Door de coronacrisis zijn 1.000 patiënten op een wachtlijst komen te staan. Deze gaat vanaf nu langzaam weggewerkt worden. Daarover legt de CMC-directie uit dat alle niet-acute patiënten na aanmelding bij de polikliniek een nieuwe operatiedatum krijgen nadat zij eerst gescreend zijn. Een van de problemen die geleid heeft tot vertraging, was het gebrek aan materiaal voor de operaties. ,,Vanwege de coronacrisis konden bestellingen niet meer op tijd geleverd worden. Via Nederland, de Verenigde Staten en het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam is deze week materiaal aangekomen waardoor met de operaties gestart kan worden. We hopen nu structureel elke week materiaal te krijgen zodat we de wachtlijst kunnen wegwerken”, aldus Martina. Bij het weer opstarten moet het CMC ook rekening houden met de regels rond het coronavirus, zoals de twee meter afstand en extra hygiëne.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).