Toch uitbetaling loontrede (7 miljoen) en vakantiegeld ambtenaren (18 miljoen)

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Opnieuw daags voor de Rijksministerraad (RMR) komende vrijdag, waarin beslist wordt over liquiditeitssteun aan Curaçao, lijkt de regering toch door de knieën te gaan en de ambtenaren en hun bonden tegemoet te komen: ditmaal naast de loontrede óók uitbetaling van het vakantiegeld.

loontredeDaarvoor moet het kabinet voor 25 miljoen gulden in een voornamelijk lege kas tasten. Die overheidskas had de bodem al bereikt, maar met het uitbreken van het coronavirus en de crisis die dit veroorzaakte is momenteel sprake van een liquiditeitstekort (een negatieve kaspositie). Dit staat in alle notities, presentaties, toelichtingen en beschouwingen van de regering zelf.

Begin april werd na koortsachtig beraad door de ministers afgezien van uitbetaling van bijna 7 miljoen voor de zogeheten loontrede aan ambtenaren. ,,Nood breekt wet. De crisisomstandigheden staan dit eenvoudigweg niet toe”, luidde het toen. Er kwam, vooral vanuit de door corona zwaar getroffen private sector, een lawine aan protest toen bekend was geworden dat minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) het geld op de begroting moest vrijmaken om de loontrede aan de overheidsdienaren uit te keren. Gisteren bevestigde dezelfde bewindsman tegenover deze krant dat het kabinet-Rhuggenaath (PAR, MAN en PIN) alsnog heeft toegezegd de loontrede te betalen, alsmede het vakantiegeld van 18 miljoen in juni. Over het uit te keren vakantiegeld is van ambtenaren al sinds januari belasting ingehouden, aldus Gijsbertha. Voor de loontrede is nog geen datum bekend, maar de regering komt er naar eigen zeggen ‘niet onderuit’.

De loontrede, een periodieke verhoging van het salaris, is omstreden. Vlak vóór de coronacrisis besloot de ministerraad op 4 maart de loontrede uit te betalen. Dit besluit was begin april ‘in uitvoering’ bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en het geld zou eind van de maand uitgekeerd worden, aldus BPD-minister Armin Konket (MAN) eerder.

,,We kunnen er niet onderuit, ook niet met terugwerkende kracht”, zei de bewindsman, die daarna echter aangaf dat er met corona inderdaad wel sprake is van buitengewone omstandigheden, zoals overigens ook aan de RMR te kennen was gegeven in verband met de hulpvraag. ,,We hebben de wettelijke verplichting de loontrede uit te betalen en als we dit niet doen, dan kan er sprake zijn van het plegen van een onrechtmatige daad.”

De ambtenarenbonden alsmede de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) zijn onvermurwbaar en vinden uitbetaling van de periodieke verhoging en het vakantiegeld de normaalste zaak; óók in deze crisistijd.

Wel besloot de regering vorige week tot de ‘nullijn’ voor de publieke sector gedurende drie jaar vanaf 2021. De nullijn houdt in dat er geen periodieke verhoging van het salaris van ambtenaren wordt toegekend (de loontrede), dat de tweejaarlijkse 3-procentuitkering (lumpsum) niet uitbetaald wordt aan degenen die al de hoogste salarisschaal hebben bereikt en dat de indexering van de salarissen wordt stopgezet. De algemene verwachting is dat in het bedrijfsleven - dat over vrijwel de hele linie sinds maart kampt met zware omzetverliezen - naast gedwongen ontslagen, ondanks de NOW-loonsubsidietegemoetkoming, in mei wel gekort zal (moeten) worden in de lonen en dat het vakantiegeld in veel gevallen zal sneuvelen.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).