Reeks voorstellen in coronacrisistijd; ambtenaren ongemoeid

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Het is voor ons allen duidelijk dat verdere steun vanuit Nederland in de vorm van gift of lening niet zonder condities gaat”, schrijft de Curaçaose minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), in een uitgelekte brief afgelopen week naar zijn collega’s in de ministerraad.

gijsberthaHij doet daarin een reeks voorstellen, overigens zonder te kwantificeren wat die afzonderlijk of bij elkaar de Landskas opleveren. Het is niet duidelijk welke status de voorstellen hebben, maar ze geven bij elkaar wel een inkijkje waar de bewindsman en het PAR/MAN/PIN-kabinet zoal aan denken momenteel. Daarbij valt op dat, los van de ‘nullijn’, de ambtenaar ongemoeid blijft.

,,De regering van premier Rhuggenaath heeft politieke stabiliteit getoond”, aldus Gijsbertha. ,,Maar er moet nu meer gebeuren.” Het kabinet trad in mei 2017 aan en sindsdien is de coalitie intact gebleven met in principe volgend jaar, 2021, reguliere verkiezingen. Als hoeder van de schatkist doet de minister van Financiën zijn collega’s middenin de coronacrisis een aantal (opmerkelijke) ideeën aan de hand. Zoals, waar hij mee begint, implementatie van een nieuwe inkeerregeling (met een inkeerregeling kan iemand eerdere aangiftes vrijwillig verbeteren, red.) voor een periode van twee jaar (van 1-1-2019 tot 31-12-2020) met de mogelijkheid van verlenging met een jaar. Het geldt voor zowel buitenlandse- als binnenlandse aangiften.

Verder wil Gijsbertha een extra heffing van 5 procent op alle geldtransacties via onder andere Western Union en Moneygram. Van de controversiële ‘solidariteitsheffing’ (zie daarover ook elders een doorrekening door de Centrale Bank CBCS) is de MAN-minister voorstander, maar dan alleen voor hogere en modale inkomens, waarbij een modaal inkomen wordt gelijkgesteld aan de premie-inkomensgrens voor de Sociale Verzekeringsbank SVB, namelijk 5.781 gulden. Dus degenen onder het modaal inkomen worden niet belast, oftewel vrijgesteld. Dit voor een periode van acht maanden (mei tot en met december 2020). Voor inkomens tot 69.373 geldt dan 0 procent; inkomens van 69.373 tot 99.373 een heffing van 5 procent; inkomens van 99.373 tot 129.373 wordt dat 7,5 procent; en voor inkomens van 129.373 of meer 10 procent.

Gijsbertha stelt verder voor in deze fase de invoering van de algemene bestedingsbelasting (abb) verder uit te stellen tot aan de jaarwisseling en behoud dus van de omzetbelasting (ob) en afschaffing van het aftrekrecht. Verder is de Financiënminister voorstander van verhoging van het algemeen ob-tarief van 6 procent nu naar 9 procent ‘over de hele linie’. De overheid gaat dan, in de denkwijze van Gijsbertha, ook wel korten, althans de kosten niet verder laten stijgen: bevriezing van alle lonen en salarissen binnen de overheids-nv’s (ONV’s) en door de overheid gesubsidieerde instellingen tot en met 2023. Implementatie van de ‘nullijn’ voor ambtenaren voor een periode van drie jaar vanaf 1 januari 2021.

Verder het stoppen van alle vieringen binnen de publieke sector met overheidsgelden en ONV’s en gesubsidieerde instellingen. En implementatie van de ‘Gijsbertha-norm’ - tot nu toe was algemeen sprake van de ‘Rhuggenaath-norm’ - voor salarissen van alle topfunctionarissen van ONV’s en gesubsidieerde instellingen. En ook uitstel van uitbetaling van vakantiegeld en bonussen voor Statenleden, ministers, ambtenaren en directeuren/bestuurders en werknemers van alle ONV’s en door de overheid gesubsidieerde instellingen over het lopende jaar.

De bewindsman van Financiën noemt ook enkele meer fiscale voorstellen. Zoals het verlagen van de tarieven OZB (onroerendezaakbelasting) met 25 procent en wel met ingang van 2019. Verder de herintroductie van aftrekposten op inkomstenbelasting (IB) met ingang van 2020 (onder andere premie levensverzekering op hypotheek; onderhoudskosten eerste eigen woning tot maximaal 3.000 gulden; sponsorgelden voor sport en cultuur tot maximaal 5.000). En het verlagen van de Winstbelasting van 22 naar 17,5 procent. Kredietcoöperaties, ‘credit unions’, zouden vrijwaring moeten krijgen van winstbelasting.

Gijsbertha toont zich verder voorstander van reductie van de tarieven van water en elektriciteit voor zowel bedrijven als huishoudens. Er zou gratis internet moeten komen in Punda en Otrobanda, scholen en buurtcentra. En wat ‘economische impuls’ betreft denkt de minister van Financiën aan introductie van ‘Red Carpet’ per uiterlijk 1 juli aanstaande; implementatie van de Landsverordening arbeids- en werktijdverkorting eveneens niet later dan 1 juli dit jaar, alsmede het versoepelen van het verstrekken van economische-, werk- en verblijfsvergunningen óók per uiterlijk 1 juli 2020.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.