Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat Curaçao een voorbeeld moet nemen aan Aruba en snel maatregelen moet nemen waaruit duidelijk wordt dat het eiland ook een geste doet om de noden te verlichten.

voorbeeldarubaOp Aruba is besloten dat alle ministers en Statenleden een deel van hun salaris inleveren, en dat ook alle ambtenaren dit doen.

Als het aan de VBC ligt moet er een arbeidstijdverkorting (ATV)-regeling komen, maar ook een flexibilisering van de ontslagprocedure en belastingbetaling. Verder zou de Curaçaose overheid zich solidair moeten opstellen, en moeten bezuinigen en haar efficiëntie drastisch moeten verhogen. ,,Onder andere door middel van procentuele bezuinigingen op salarissen en secundaire voorzieningen van ambtenaren, ministers en Statenleden. Ook dienen de kennelijk buitensporige salarissen die bij overheidsentiteiten worden verstrekt te worden aangepakt. Een zogenaamde Balkenendenorm dient hier toegepast te worden”, aldus de vereniging.

De VBC pleit ervoor om een herstelfonds in het leven te roepen, waarin het totale geleende bedrag van Nederland gestort wordt, dus 177 miljoen gulden, omdat het ‘geen goede zaak is om een (groot) deel van dit bedrag voor begrotingssteun aan te wenden’. ,,Dit zou indruisen tegen het advies van het College financieel toezicht (Cft)”, zo wordt aangevoerd. Want, er was al vóór de coronacrisis een tekort op de begroting als gevolg van andere crises zoals de Girobank, Curaçao Medical Center (CMC), de raffinaderij en InselAir. Er is geen vertrouwen over hoe het geld precies besteed wordt. De VBC: ,,Naar onze mening dient een dergelijk fonds onder stringente voorwaarden en toezicht, volledig buiten de politiek en overheid om te worden vormgegeven. Dat zal het nodige vertrouwen moeten geven aan alle actoren, waaronder Nederland, dat er een ordentelijk beheer zal plaatsvinden van de fondsen.”

De vereniging stelt nogmaals ‘it takes two to tango’: ,,Nederland stelt zich op het standpunt dat het offers van onze zijde verwacht, alvorens het een tweede tranche aan steun overweegt.”

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).