RdK wil met lage olieprijs door coronacrisis opslagcapaciteit gebruiken

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) gaat in de komende zes weken investeren in de opslagcapaciteit van Bullenbaai voor een bedrag van 5 miljoen gulden zodat olietankers gelost kunnen worden.

bullenbaaiOp dit moment zijn de olieprijzen laag en is er een tekort aan opslagcapaciteit. Dat biedt voordelen. Voor investeerders is het voordelig olie op te kopen en op te slaan om die vervolgens weer te verkopen of raffineren op het moment dat de prijzen stijgen. ,,Er is wereldwijd een grote behoefte aan opslagcapaciteit en ook wij kunnen daar een graantje van meepikken”, aldus Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, directeur van RdK. ,,We maken gebruik van de kans om handel te drijven door tussentijdse opslag aan te bieden. Zo maken we ook gebruik van de gelegenheid van het executoriaal beslag dat we gelegd hebben op Bonaire Petroleum Corporation (Bopec). Deze opslagcapaciteit kan wegens de grote behoefte nu voordelig geveild worden.”

De Lannoy legt uit dat de investering nodig is omdat Bullenbaai in slechte staat verkeert. De Lannoy: ,,PdVSA heeft Bullenbaai ruim twee jaar lang niet gebruikt. Van de capaciteit van 37 tanks en 15 miljoen vaten, is er nu alleen maar een opslagcapaciteit beschikbaar van 6 miljoen vaten. Op dit moment kunnen we echter niet direct van deze capaciteit gebruikmaken omdat we niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Ook moet er een responsplan zijn in geval van olielekkage (oil spill emergency response plan). Daar is bepaald materiaal voor nodig, dat nu in slechte staat verkeert. Ook moet alles rond de tanks, het instrumentarium en de alarmsystemen in orde zijn. Om een voorbeeld te geven, er moeten bliksemafleiders zijn. Nu wordt na een eerste inspectie gewerkt aan een bestek en plannen om Bullenbaai zo snel mogelijk te renoveren. Daar hoort ook het opknappen bij van de laadarmen, die de olie van het schip naar een pijpleiding overbrengen. Bij Bullenbaai zijn zes aanlegsteigers (jetties) waarvan er drie nodig zijn voor de opslagplannen. De aanlegsteigers zijn in goede staat.”

Er worden volgens De Lannoy overigens verschillende scenario’s uitgewerkt. Een van die scenario’s is dat RdK zelf de opslagcapaciteit gaat gebruiken en daar handel mee gaat drijven. Dat plan wordt nu met de investering uitgewerkt. Maar er wordt ook aan de mogelijkheid gedacht dat een derde partij de opslagcapaciteit gebruikt, maar dan wil RdK hier de deal aan verbinden dat de opgeslagen olie in de Curaçaose raffinaderij verwerkt wordt. ,,Deze derde partij kan in het ideale geval de Klesch Group zijn, maar we hebben weliswaar een contract getekend, maar nog geen deal.” Een andere optie is om de opslag te commercialiseren met een partij die niet Klesch is. Bijvoorbeeld met oliehandelaren. De overheid zou dan vrijwaring kunnen geven aan RdK om Bullenbaai te opereren zolang er geen deal is met Klesch. Met de opbrengst kunnen de ex-werknemers van PdVSA - nu in dienst van RdK/CRU - betaald worden. En bovendien kunnen deze ex-werknemers, van wie er velen werkloos thuiszitten, ingezet worden op Bullenbaai. Een snelle rekensom leert dat de investering van vijf miljoen gulden snel terugverdiend kan worden. In plaats van 50 dollarcent per vat olie, wordt er nu 1,20 of 1,30 dollarcent betaald voor opslag. Bij een opslag van 6 miljoen vaten, is dus al gauw ruim 6 miljoen dollar verdiend. Overigens is het niet onmogelijk nog meer te investeren voor een grotere capaciteit, aldus de directeur, maar dan gaat het om werkzaamheden die zeker een jaar tot twee jaar in beslag nemen.

Hoewel Bullenbaai op dit moment lucratief kan zijn voor Klesch, ziet De Lannoy ook in dat de laatste ontwikkelingen negatief zijn voor de raffinaderij. Op geraffineerde olieproducten wordt nu verlies geleden. De markt, met veel minder auto- en luchtverkeer, is gekrompen tijdens de coronacrisis. ,,Voor Klesch is de raffinaderij nu niet interessant en het is de vraag wanneer de markt weer aantrekt. Het is koffiedik kijken. Wanneer komt de consumptie terug? We weten het niet. We gaan wel door met de opstartplanning van de raffinaderij. Curaçao Refinery Utilities (CRU) heeft genoeg capaciteit om de raffinaderij weer op te starten. Maar CRU kan geen extra capaciteit opslaan. Er moet dus geïnvesteerd worden, dat weet Klesch ook, evenals dat er in de raffinaderij geïnvesteerd moet worden. In mei worden nieuwe transformatoren voor CRU verscheept die in juni geïnstalleerd kunnen worden. De kosten hiervoor zijn gedekt door de verzekering, nadat er schade ontstond als gevolg van een brand in de CRU in november vorig jaar.”

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).