Deviezenreserves niet inzetten voor steunpakket

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - De deviezenreserves kunnen niet worden ingezet ter financiering van de steunprogramma’s. Dit laat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) officieel weten, in reactie op bepaalde ‘mediaberichten’.

jardimdeviezen,,De CBCS is er alles aan gelegen om de stabiliteit van de koppeling van de Nederlands-Antilliaanse gulden aan de Amerikaanse dollar te handhaven en zal om dat te bereiken de daarvoor noodzakelijke instrumenten inzetten, zoals dat ook in het verleden succesvol is gebeurd”, aldus interim-president José Jardim.

De Centrale Bank zal zich zodoende blijven inzetten om de economie te financieren, maar ‘zonder haar primaire monetaire taak te verzaken’. De maatregel van de CBCS van 20 maart jongstleden, dat geen deviezenvergunningen worden verstrekt voor kapitaaltransacties die op korte termijn een vermindering van de deviezenreserves tot gevolg kunnen hebben, blijft voorlopig gehandhaafd. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zouden nadere maatregelen kunnen volgen, meldt het persbericht van de Centrale Bank.

,,De CBCS zal de landen Curaçao en Sint Maarten ook assisteren met het ontwerpen van een contourenplan waarbinnen het financieel-economisch herstel zal moeten plaatsvinden teneinde het concurrentievermogen van de monetaire unie te vergroten, alsook de overheidsfinanciën van beide landen duurzaam te versterken”, vervolgt Jardim.

Eerder al, rond medio maart, heeft de Centrale Bank de landen Curaçao en Sint Maarten geadviseerd een beroep te doen op artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk om steun van Nederland te krijgen voor de financiering van de overheidsbegroting, de financiering van het behoud van banen en zo nodig de financiering van de betalingsbalans.

,,De deviezenreserves worden beheerd door de CBCS, die ervoor moet zorgen dat de deviezen altijd voldoende zijn om de transacties met het buitenland ongehinderd te kunnen uitvoeren. Hierdoor kan het vertrouwen in de vaste koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar worden gehandhaafd”, meldt het persbericht verder.

De steunprogramma’s van de landen Curaçao en Sint Maarten zijn tevens gericht op het behoud van enige bestedingsruimte voor getroffen burgers en bedrijven om in hun minimale behoeften te kunnen voorzien, waardoor dit via importen tot de nodige druk op de deviezenreserves zal leiden. Zo legt het persbericht uit.

,,De financiering van de steunprogramma’s uit het buitenland, in het bijzonder Nederland, zorgt echter voor een compenserende instroom van deviezen. Voor het sluiten van de grenzen bedroeg de importdekking 3,8 maanden. Dat is een comfortabele dekking. Door de ontvangst van de eerste tranche van de liquiditeitssteun van Nederland is de importdekking zelfs tijdelijk boven de 4 maanden uitgekomen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).