Justitieminister met dringende oproep: Niet verslappen in laatste fase!

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie heeft vandaag een dringende oproep gedaan aan de gemeenschap van Curaçao om ‘nog even vol te houden’.

GirigorienewHoewel de gemeenschap volgens de bewindsman in de eerste dagen massaal gehoor heeft gegeven aan de oproep vanuit de regering om thuis te blijven, is sinds woensdag een verschuiving waar te nemen waarbij plotseling - ondanks het dringende verzoek - toch veel meer auto’s op straat zijn gespot.

,,Ik ben de gemeenschap dankbaar; het overgrote deel heeft zich in de eerste dagen aan de regels gehouden. Het zijn strenge maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken en het leven veranderen - daar zijn we ons bewust van - maar desalniettemin heeft de gemeenschap het belang begrepen en ingezien dat de maatregelen dienen voor haar eigen bescherming en dat het goed is zich daaraan te houden”, aldus Girigorie.

In die eerste dagen - tussen 23 maart en 4 april - is op de Helmin Wiels Boulevard, een van de drukste wegen van Curaçao, een drastische afname van het rijverkeer waargenomen. ,,In die periode hebben we een daling van 80 procent geregistreerd van het aantal auto’s op die weg. Dat bewijst dat de gemeenschap luistert”, aldus de bewindsman. Op zondag 5 april was helemaal geen verkeer op de weg toegestaan, met uitzondering van taxi’s, kleine busjes en vitale beroepen. Op deze dag werd op de Helmin Wiels Boulevard een vermindering van wel 92 procent van het aantal voertuigen geregistreerd: op 23 maart waren er 6.200 auto’s op deze weg en op zondag 5 april 482 auto’s, aldus Girigorie.

Woensdag werd echter ander gedrag geconstateerd en werden veel meer auto’s dan volgens de kentekenplaatmaatregel toegestaan, op straat geregistreerd. Zo werden woensdag tijdens politiecontroles 104 auto’s tegengehouden, waarvan 42 terug naar huis werden gestuurd. ,,Of omdat ze niet voldeden aan de kentekenplaatmaatregel of omdat ze op straat waren om een ongeldige reden. Uit de controle bleek dat wel 40 procent van de personen op straat daar was zonder een geldige reden. Dat is anders dan de eerdere dagen”, aldus de Justitieminister. Woensdag zijn verder acht personen aangehouden voor verschillende overtredingen - waaronder het niet opvolgen van bevelen van de politie - en zijn drie auto’s in beslag genomen.

,,Dit is ongebruikelijk gedrag ten opzichte van de afgelopen dagen. Ik ben me ervan bewust dat we de feestdagen naderen en dat er veel aan het veranderen is, maar deze verandering in gedrag is zorgwekkend”, vindt de bewindsman, die daarom een dringend beroep doet op de gemeenschap. ,,Juist omdat we ons zo goed aan de regels hebben gehouden, hebben we tot nu toe de situatie aardig onder controle kunnen houden en hebben we ondanks lokale transmissie ervoor kunnen zorgen dat er geen sprake was van wijde verspreiding van het virus. Ik begrijp dat het al lang duurt, maar ik vraag toch om het nog even vol te houden en niet te verslappen in deze laatste fase. Hoe beter we ons gedragen, hoe sneller we de maatregelen zouden kunnen versoepelen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).