'Crisis meer dan begroting'

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In deze periode van crisis waar een virus het leven van mensen bedreigd, staat er meer op het spel dan een sluitende begroting en gezonde overheidsfinanciën.

cftHet advies van het College financieel toezicht (Cft) over het verzoek om noodhulp aan Nederland, verstoort de pogingen voor nauwere samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk.

 

Dat zei premier Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens de dagelijkse update in verband met de uitbraak van Covid-19. ,,De voorzorgsmaatregelen die we moesten nemen om levens te redden, beïnvloeden die levens van mensen nu op een andere manier. Zij vragen zich af of ze tot het einde van de maand voldoende geld hebben om hun familie te verzorgen of leven zelfs van dag tot dag in onzekerheid. Deze crisis is van een geheel andere orde. Dat vraagt een ander soort benadering dan die van het Cft. Daarom zoeken we binnen het Koninkrijk naar een hechtere samenwerking”, zegt Rhuggenaath. De vier landen binnen het Koninkrijk - Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland - hebben een team geïnstalleerd om de gevolgen van de coronacrisis ‘via korte lijnen te kunnen aanpakken’. Het advies van het Cft aan Nederland om geen geld te schenken als noodhulp aan Curaçao maar in de vorm van een lening, staat die inspanningen in de weg. ,,Die hechtere samenwerking hebben we nu echt nodig. Het Cft-advies verhindert dat”, zegt Rhuggenaath.

In de Rijksministerraad van het Koninkrijk zal vandaag worden besloten over het verzoek van Curaçao, Aruba en Sint Maarten om acute noodhulp. Gisteren werd bekend dat het Cft in een brief aan de Nederlandse minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken heeft afgeraden om geld te schenken. De drie leden van het Cft die Curaçao, Aruba en Sint Maarten vertegenwoordigen, hebben zich gedistantieerd van de inhoud van de brief. Rhuggenaath zegt dat de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Anthony Begina, instructies heeft gekregen wat betreft het standpunt van de Curaçaose regering. ,,Hij zal constructief bijdragen aan de vergadering, maar ook scherp zijn en wijzen op de acute nood.” Eerder heeft de Rijksministerraad al wel ingestemd met een coulante opstelling wat betreft de naleving van de Rijkswet financieel toezicht.

Curaçao vraagt Nederland direct noodhulp te bieden om de urgente nood voor drie maanden (april, mei en juni) te kunnen verzachten. Het geld is nodig om de tekorten op de begroting te dekken, zodat de overheid blijft functioneren, maar daarnaast om ervoor te zorgen dat wie nog werk heeft, zijn baan behoudt en wie het inkomen zag wegvallen steun kan krijgen. Rhuggenaath: ,,Deze periode van crisis is niet het moment om uitsluitend naar de begroting van de overheid te kijken. Het gaat om het totaal: gezondheid, armoede, sociale aandacht en de steun die we moeten geven aan het groot- en kleinbedrijf.” De regering zal ‘natuurlijk’ verder gaan met het traject van aanpassingen van de begroting en het streven naar gezonde overheidsfinanciën en een nieuwe, moderne economische structuur. ,,We blijven de route volgen van de groeistrategie en het groeiakkoord”, zegt Rhuggenaath. Maar nu liggen er andere prioriteiten.

Het proces met Nederland loopt, maar het kabinet-Rhuggenaath onderzoekt tegelijkertijd de mogelijkheden op de internationale markt, inclusief Europese fondsen. Ook is de bedoeling dat de overheid zelf geld vrijmaakt vanuit de begroting van het Land. Daarnaast is in de Staten de steun van de parlementariërs gevraagd om de weg naar een lokale financiering te openen met de uitgifte van een obligatielening. ,,Op die manier kunnen pensioenfondsen, banken en andere financiële instellingen direct hulp bieden.” Maar Rhuggenaath blijft ‘rekenen en hopen op een beslissing in de geest van het Statuut, de fundering van het Koninkrijk der Nederlanden’: steunend op eigen kracht in de wil elkander bij te staan. ,,In 1953, het jaar van de watersnoodramp, kon Nederland op ons rekenen en hebben we bijvoorbeeld geld ingezameld door de uitgifte van postzegels. En zo hebben we Sint Maarten geholpen na orkaan Irma. Nu hebben wij hulp nodig. Wij hopen dat we nu op Nederland kunnen rekenen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.