Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Koepelorganisatie Aliansa maakt zich grote zorgen over een toename van huiselijk geweld nu iedereen gedwongen wordt binnen te blijven. Jeanne Henriquez van Aliansa stelt dat het mogelijk is toch hulp te bieden aan kinderen en volwassenen (meestal vrouwen) die hieronder lijden.

huiselijk geweldDe organisatie heeft verschillende aanbevelingen gedaan aan minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman en Justitieminister Quincy Girigorie. Zo kan er een ‘hotline’ (bijvoorbeeld 918) geopend worden voor meldingen. Een mogelijkheid is ook de vanwege corona gesloten twee opvangcentra weer te openen en slachtoffers toe te laten die bijvoorbeeld eerst getest worden op het coronavirus. Verder kan de politie extra controleren bij bekende gevallen. En de rechter kan via snelrecht een geweldsituatie doorbreken. De bevolking wordt opgeroepen melding te doen bij vermoedens van geweld.

Volgens Henriquez is er verwarring over de vraag of er meer meldingen zijn van huiselijk geweld nadat hierover een WhatsApp-bericht de ronde deed. ,,Koeiman heeft gesteld van niet, terwijl Girigorie zegt van wel. Maar hoe het ook zij, wij gaan ervan uit dat er sprake is van een toename, zoals dat wereldwijd met de coronamaatregelen het geval is. Door de sluiting van de twee opvangtehuizen kun je ervan op aan dat er wel degelijk meer schrijnende situaties zijn”, aldus Henriquez. ,,We zijn de regering dankbaar voor de maatregelen die worden opgelegd om zo het coronavirus de kiem in te smoren, maar deze betekenen voor mensen in onveilige thuissituaties een vergroot risico.”

Aliansa vertegenwoordigt 21 organisaties die zich ontfermen over kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Juist in deze tijd constateert Aliansa dat er op Curaçao geen effectief systeem is om zicht te hebben op slachtoffers van huiselijk geweld. ,,Meer dan ooit wordt duidelijk wat ook in het Nationaal Plan staat, namelijk dat Curaçao meer opvangtehuizen nodig heeft, maar ook bijvoorbeeld een telefoonlijn om te bellen in geval van nood. Afhankelijk van hoe lang de coronamaatregelen nog van kracht blijven, wordt de situatie voor slachtoffers erg gevaarlijk, nu zij vanwege de shut-down 24/7 met de agressor onder een dak leven. Want als de vrijheid van de agressor beperkt wordt, gaat de spanning omhoog en neemt de agressie toe, zeker als de agressor verslaafd is. Het slachtoffer kan niet wegvluchten en nog moeilijker contact opnemen met de geëigende hulpinstanties. Vaak wordt door de agressor het telefoonverkeer belet.”

Verder komt er volgens Aliansa een extra kwetsbare groep bij, namelijk de ongedocumenteerde vreemdelingen, die zeker niet met de politie zal bellen als er sprake is van geweld.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.