• Meeste geld nodig voor begrotingssteun; 466 miljoen

  • Verzoek ondersteuning betalingsbalans volgt separaat

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Van de 765,5 miljoen gulden die het Land Curaçao vraagt aan Nederland ter financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis, is bijna 300 miljoen bestemd voor het ‘noodpakket banen, economie en sociale weerbaarheid’, terwijl 466 miljoen ‘begrotingssteun’ betreft.

rhuggenaath2Dat blijkt uit informatie waarover het Antilliaans Dagblad beschikt. Genoemde bedragen zijn ter overbrugging van de komende drie maanden: april, mei en juni. Deze krant weet ook dat in eerste instantie wordt verzocht om een initiële ondersteuning van 255,2 miljoen, namelijk voor de maand april.

Het gisteren door de regering-Rhuggenaath bekendgemaakte totaalbedrag van 765,5 miljoen - op basis van input van de Commissie Noodfonds - is nog zónder ondersteuning voor de betalingsbalans meegerekend; voor bijstand aan de deviezenpositie van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten zal in Den Haag een separate aanvraag worden ingediend. Eerder becijferde de Centrale Bank CBCS dit op 60 tot 70 miljoen per maand; 180 tot 210 miljoen over drie maanden.

Bij elkaar opgeteld gaat het voor Curaçao om een klein miljard voor het tweede kwartaal van dit jaar. In het noodpakket van 299,1 miljoen voor de economie, behoud banen en sociale steunacties is 126 miljoen gereserveerd voor specifiek ‘behoud werkgelegenheid werknemers’; 30 miljoen voor ‘behoud werkgelegenheid zelfstandigen’. Samen 156 miljoen. Daarnaast 38 miljoen in verband met de doorlopende kosten van ondernemingen (kredietfaciliteit); 20,7 miljoen voor (al) ontslagen flexwerkers en vaste werknemers; 20,5 miljoen voor de weerbaarheid van mensen met een onderstanduitkering; 30 miljoen ten behoeve van sociale ondersteuning; en 33,9 miljoen in het kader van de reeds aangekondigde maatregelen, waaronder uitstel en afstel van bepaalde belastingen (‘Alivio 1’).

De ondersteunende maatregelen worden als ‘uiterst urgent’ gekwalificeerd. De economie van Curaçao is, aldus de regering, zo goed als volledig stil komen te staan. De liquiditeitspositie van de overheid wordt omschreven als ‘nijpend’. Bedrijven en bevolking maken zich grote zorgen en zijn onzeker. Acute eerste begrotingsondersteuning is op dit moment ‘op de kortst mogelijke termijn nodig’, want de gevolgen van de coronacrisis ‘gaan de financiële absorptie- en spankracht van Curaçao ver te boven’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).