Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat bij overtreding van de ‘shelter in place’ (keda kas, blijf thuis)-maatregel er een boete opgelegd kan worden van 750 gulden.

boetes,,Als iemand zich tussen 6.00 en 21.00 uur ‘s avonds op straat bevindt zonder geldige reden zoals aangegeven door de Curaçaose overheid, overtreedt deze persoon de regels en zal hij of zij de transactie moeten betalen. De overheid stelt strenge en concrete regels op voor de redenen en momenten dat een burger zich overdag op de openbare weg kan bevinden. De niet-naleving hiervan brengt een transactie met zich mee van750 gulden”, aldus het OM. Dit geldt náást de avondklok (toke de keda)-regeling die al langer van kracht was en dus kan de boete 24 uur per dag uitgeschreven worden.

,,De ‘shelter in place’-maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat minder mensen zich op straat bevinden en om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen”, zo wordt nog eens uitgelegd. ,,Als onderdeel van de justitiële keten belast met de handhaving van de openbare orde, benadrukt het OM de noodzaak en het belang van een goede naleving van de door de overheid gestelde regels.” Andere transactiebedragen die al eerdere zijn bekendgemaakt blijven bovendien van kracht.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.