Koeiman: Samen voor een verstandige oplossing

Willemstad - De regering zal vandaag meer duidelijkheid geven over het noodfonds voor bedrijven en zelfstandigen die slachtoffer zijn van de maatregelen om een uitbraak van Covid-19 op het eiland te voorkomen. Daarvoor hebben zich meer dan 1.300 mensen ingeschreven.

3 koeimanDat zei minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) gisteren tijdens een persconferentie van de overheid over de laatste ontwikkelingen rond Covid-19. Koeiman benadrukte dat werkgevers en werknemers samen uit een situatie moeten zien te komen ‘die we niet zelf hebben veroorzaakt’. ,,Iedereen weet dat dit wereldwijd aan de hand is. We moeten een gezonde en verstandige oplossing zoeken op basis van empathie, solidariteit en met verantwoordelijkheid.” Dat geldt voor werkgevers, maar net zo goed voor werknemers. Want wie nu op zijn strepen blijft staan en een volledig salaris eist, zit straks op de blaren. ,,Wees niet penny wise, pound foolish”, zegt Koeiman. ,,Je hebt er niets aan een bedrijf kapot te maken, want dan verlies je sowieso je baan. Maar een werkgever moet ook niet zomaar personeel ontslaan. Als het bedrijf dan weer kan opstarten, is het de goede, deskundige werknemers kwijt.”

Het ministerie van SOAW wordt overladen met telefoontjes naar nummer 9320 van mensen die vragen hebben over arbeidszaken. De lijnen raakten overbezet en daarom zijn er nu meer medewerkers en toestellen ingeschakeld. ,,Er is veel angst over hoe de belangen van werknemers worden bewaakt”, zegt Koeiman. In hoeverre het ministerie van SOAW in staat is om alle mensen die in problemen raken, te registreren en te helpen, is afhankelijk van hoe lang de crisis duurt. ,,Laten we hopen twee of drie maanden en niet langer”, zegt Dois Gijsbertha van SOAW. ,,Anders zijn de gevolgen nog verwoestender.” Gijsbertha pleit voor een dialoog tussen werkgever en werknemer. Het ministerie treedt op als intermediair in geval van malafide praktijken. Doel is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden. ,,Bel en laat de klacht registreren. Dan ondernemen wij actie zonder de naam van de aangever te noemen.”

Rustig blijven en de wet respecteren is het motto. Gijsbertha benadrukt dat er genoeg bedrijven zijn van goede wil. Hij noemt als voorbeeld een bedrijf dat in overleg met het personeel overeen is gekomen om 75 procent van het salaris uit te betalen. Een importeur van levensmiddelen betaalt een deel van het loon in natura met een pakket aan producten. ,,Doe niets ondoordacht en roekeloos”, zegt Gijsbertha tegen eigenaren van bedrijven. ,,Als we deze uitdaging achter de rug hebben, moeten we weer zie hoe we teruggaan naar een gezonde situatie.”

SOAW heeft de bronnen van onrust gecategoriseerd, zoals: ontslag zonder betaling, werktijdverkorting, verplicht onbetaald verlof, het recht op vakantie verliezen en zonder overleg loonsverlaging. ,,In de wetgeving is duidelijk vastgelegd onder welke condities iemand mag worden ontslagen”, zegt Gijsbertha. ,,Alleen als er een wederzijdse overeenstemming bestaat, kan ontslag volgen, anders moet een vergunning worden aangevraagd. Zo maar naar huis zonder salaris kan niet. Zeker de maand maart moet kunnen worden uitbetaald.”

Uitgangspunt van de bemiddeling door SOAW is dat werkgevers en werknemers samen een oplossing vinden. Maar sommige dingen kunnen gewoonweg niet. Gijsbertha: ,,Iemand die verplicht in quarantaine moet, kun je niet vakantiedagen laten opnemen. Deze persoon is niet ziek en kan er niets aan doen.” Maar zo zijn er ook werknemers die misbruik proberen te maken van de situatie. Gijsbertha noemt als voorbeeld mensen die een vitale functie uitoefenen. ,,Dan kun je dus niet zomaar thuisblijven. Dat is werkverzuim. We hebben met personeel van een dergelijk bedrijf gesproken en ze zijn terug aan het werk.” Vandaag zal er dus meer informatie komen over de criteria om in aanmerking te komen voor het noodfonds en om welk bedrag het dan gaat. Minister Koeiman is zich bewust van de pijnlijke situatie. ,,Artiesten, zoals musici, maar ook topsporters, kappers, timmermannen en metselaars”, noemt hij als voorbeeld. ,,Mensen die nooit onderstand hebben aangevraagd, omdat ze niet hun hand willen ophouden, zitten van de ene op de andere dag in de problemen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.