Werkgever kan met ‘redelijk voorstel’ komen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Sectordirecteur van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Randolph ‘Dois’ Gijsbertha begrijpt dat de huidige omstandigheden voor werkgevers uitermate moeilijk zijn, maar stelt dat een werkgever in principe niet zomaar op een salaris mag korten zonder dat hiervoor vooraf toestemming is verleend door de werknemer zelf of door SOAW.

F01 Belang werknemer voor DUSHIGijsbertha: ,,De wet gaat in principe uit van bescherming van de werknemer die vanwege force majeur geen inkomen meer heeft, en dus niet van de werkgever.”

Anders dan in Nederland bestaat op Curaçao geen wettelijke regeling die zogenoemde werktijdverkorting mogelijk maakt, zo blijkt uit een artikel op de website van advocatenkantoor Nagelmakers. Werktijdverkorting is een collectieve regeling waarvoor de minister - in het geval van Curaçao SOAW-minister Hensley Koeiman - en de arbeidsinspectie speciaal toestemming moeten geven. Het gaat om een noodmaatregel waarbij bedrijven, of zelfs een hele sector, tijdelijk wordt toegestaan werknemers minder (tot een maximaal percentage) of helemaal niet te laten werken.

Wat betreft Curaçao is volgens het advocatenkantoor invoering van een dergelijke regeling misschien niet nodig. Op basis van rechtelijke uitspraken op Sint Maarten - na orkaan Irma - blijkt dat wanneer een werkgever met een ‘redelijk voorstel’ komt voor uitbetaling van bijvoorbeeld een lager loon, dit ook tot de mogelijkheden kan behoren. ,,De rechters in het Koninkrijk hebben zich tot nog toe niet over de vraag hoeven buigen of een virus onder het bedrijfsrisico van een onderneming valt. Als we het iets breder bezien, kunnen we echter wel leren van onze bovenwindse buren. In de nasleep van orkaan Irma zijn op Sint Maarten enkele uitspraken gepubliceerd waarin de rechter in kort geding onder meer moest oordelen over doorbetaling van het loon door werkgevers die waren getroffen door de orkaan. Uit een uitspraak van 15 mei 2018 blijkt dat de verplichting tot doorbetaling van het loon ook geldt bij een natuurramp als orkaan Irma.” Uitgelegd wordt dat de hoofdregel is dat de werkgever het loon moet doorbetalen als er sprake is van eigen schuld of een verhindering van zijn kant. Daarin is geen plaats voor enige bewijslast bij de werknemer. ,,Uitgaande van deze lijn zou de uitbraak van het Covid-19-virus op Curaçao in beginsel geen reden zijn voor werkgevers om hun werknemers minder te betalen bij wegvallende arbeid”, aldus Nagelmakers.

Maar, wat kan een werkgever doen als hij wordt geconfronteerd met een gebrek aan werk voor de werknemers? Het advocatenkantoor haalt bij antwoord op deze vraag een ander vonnis op Sint Maarten na orkaan Irma aan en concludeert dat er ook een tussenweg mogelijk is en werknemers akkoord moeten kunnen gaan met een ‘redelijk voorstel’ voor bijvoorbeeld verlaging van het loon. Nagelmakers: ,,Onder omstandigheden is een werknemer verplicht akkoord te gaan met een redelijk voorstel van de werkgever. Die verplichting is gegrond op het goed werknemerschap, op Curaçao neergelegd in het Burgerlijk Wetboek. Als afwijzing van het voorstel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is een werknemer in beginsel verplicht ermee akkoord te gaan. Daarbij worden zowel de belangen van de werkgever als van de werknemer in aanmerking genomen. De vraag wanneer een voorstel redelijk is, is sterk afhankelijk van het soort en de grootte van het bedrijf, de geldende (collectieve) arbeidsovereenkomsten en alle overige omstandigheden van het geval.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.