Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De hotels Sunscape en Dreams hebben het personeel niet gedwongen een ‘no work, no pay’-overeenkomst te tekenen zoals door Kenneth Valpoort, vakbondsleider van Horecaf, die de hotelsector vertegenwoordigt, naar voren is gebracht.

hotelsDit stelt Rolf Sprecher namens eigenaar Lionstone. ,,Alle vakantiedagen zijn voorgefinancierd. En de volgende stap is nog niet gedefinieerd. We wachten op meer duidelijkheid met betrekking tot het noodfonds”, aldus Sprecher.

Mensen die nog in hun proeftijd zaten bij een van de hotels, is te kennen gegeven dat - ondanks dat de hotels het recht hebben de overeenkomst te beëindigen - de overeenkomst niet beëindigd zal worden, maar dat deze doorgaat, zonder dat er een salaris uitbetaald wordt. De werknemers is dus juist een plek gegarandeerd zodra de hotels weer operationeel zijn, zo luidt het verweer.

Voor mensen wier contract ten einde loopt is door de hotels te kennen gegeven dat de mogelijkheid opengehouden wordt om de werkrelatie te behouden. De werknemers wordt nog een vijftiendaags vakantiegeld uitbetaald met de afspraak dat er daarna een onbetaald verlof is en dat de werknemer direct weer aangetrokken wordt als er weer business is. Voor mensen in vaste dienst is afgesproken dat zij hun vakantiedagen uitbetaald krijgen en dat als de vakantiedagen om zijn, zij zich kunnen wenden tot het personeelszakenbureau om na te gaan wat de volgende stap is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).