CBCS over derde kwartaal van 2019: krimp export

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - ,,De bruto officiële reserves namen met 197,8 miljoen gulden af in het derde kwartaal van 2019, doordat de externe financiering en de kapitaaloverdrachten uit het buitenland lager waren dan het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans.”

cbcsAldus José Jardim, interim-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het pas gepubliceerde derde kwartaalbericht van vorig jaar. ,,Voorts daalde de importdekking van 4,5 maanden aan het einde van juni 2019 tot 3,6 maanden aan het einde van september 2019”, voegt Jardim daaraan toe.

Hij legt uit dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in de maanden juli, augustus en september afnam vergeleken met het derde kwartaal van 2018 door een stijging van de netto-export van goederen en diensten, echter gematigd door een verslechtering van de inkomensoverdrachtenrekening en de inkomensrekening. De toename van de netto-export van goederen en diensten kan worden toegeschreven aan een daling van de importen, enigszins tenietgedaan door minder exporten. ,,De goederenimporten door voornamelijk de sectoren groot- en kleinhandel en bouw namen af op zowel Curaçao als Sint Maarten in het derde kwartaal van 2019”, merkt Jardim op. En voegt daaraan toe dat de olie-importen op Curaçao, de importen van bouwdiensten op zowel Curaçao als Sint Maarten en de buitenlandse operationele uitgaven van de internationale banken en trustmaatschappijen op Curaçao afnamen.

,,De krimp van de exporten was het gevolg van minder valuta-inkomsten uit bunkeringactiviteiten, olieraffinage, de groothandel, de internationale financiële dienstverlening en juridische en managementconsulting-activiteiten op Curaçao. Ook namen de valuta-inkomsten uit het cruisetoerisme op Sint Maarten af. Een toename van de inkomsten uit het verblijfstoerisme op zowel Curaçao als Sint Maarten, de herexport van goederen door de groothandel op Sint Maarten en de vrije zone op Curaçao hebben de krimp van de exporten gematigd in het derde kwartaal van 2019”, aldus de topfunctionaris van de CBCS.

Hij legt verder uit dat de inkomensoverdrachtenrekening verslechterde door een daling van de inkomensoverdrachten uit het buitenland, aangezien de meeste claims van de lokale verzekeringsmaatschappijen om hun klanten op Sint Maarten die schade aan hun bezittingen hebben geleden als gevolg van orkaan Irma, zijn uitbetaald in 2018. ,,Bovendien was de verslechtering van de inkomensrekening het gevolg van een stijging van dividenduitkeringen aan buitenlandse investeerders, gematigd door een toename van arbeidsinkomen ontvangen uit het buitenland en meer dividend ontvangen uit buitenlandse activa. Ook namen de rentebetalingen aan het buitenland af”, aldus Jardim.

,,In het licht van de dalende trend van de bruto officiële reserves en de importdekking heeft de Centrale Bank in het derde kwartaal van 2019 besloten om het monetaire beleid te verkrappen. Sinds medio augustus 2019 is de CBCS weer begonnen met de tweewekelijkse veilingen van CD’s (certificates of deposit) nadat die in december 2018 tijdelijk waren opgeschort. Er werden zowel CD’s in guldens als in Amerikaanse dollars aangeboden aan de commerciële banken, waardoor aan het einde van het derde kwartaal 115,7 miljoen aan CD’s uitstond”, legt de interim-president uit.

,,Het verplichtereservepercentage bleef daarentegen onveranderd op 18 procent. Desalniettemin nam het bedrag aan verplichte reserves gedurende de maanden juli tot en met september 2019 af door een daling van de basis waarover deze worden berekend”, stelt Jardim tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).