Van dringend verzoek naar verboden

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Precies tien dagen nadat een reeks maatregelen werden afgekondigd om een uitbraak van Covid-19 op Curaçao te voorkomen, draait de regering de duimschroeven nog wat meer aan om burgers in het gareel te houden.

duimschroevenWat eerst dringend werd verzocht, wordt nu echt verboden. Zo is het verboden om met vier of meer personen bij elkaar te komen op de openbare weg, bij openbare stranden en in openbare parken en tuinen. Bepaalde zaken moeten de deuren gesloten houden voor klanten: sport- en fitnessclubs, sportaccommodaties (waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden), sauna’s, bordelen ofwel ‘inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, of bedrijfsmatige vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden’, bioscopen en theaters, openbare markten en buurtcentra. Ook andere winkels en ondernemingen die ‘diensten verlenen direct aan het publiek’ moeten gesloten blijven, tenzij zij zich houden aan de richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand en de ‘Tijdelijke regeling handel eet- en drinkwaren Covid-19’. Vitale diensten en processen worden uitgezonderd van het verbod diensten aan het publiek te verlenen (zie kader). Daaronder vallen bijvoorbeeld ook supermarkten, schoonmaakdiensten, het openbaar vervoer, transport en distributie van brandstoffen, en leraren. Voor alle zaken en winkels geldt dat zij om 20.00 uur moeten sluiten, met uitzondering van restaurants en truk’i pan (houders van een koffiehuisvergunning A of B en een standplaatsvergunning).

De ministeriële beschikking ‘Maatregelen openbare orde Covid-19’ van woensdag 25 maart is ondertekend door minister van Justitie Quincy Girigorie en premier Eugene Rhuggenaath als minister van Algemene Zaken. Het geeft aan ordehandhavers zoals inspecteurs en politieagenten de wettelijke ondersteuning om op te kunnen treden als in deze crisisperiode de regels worden overtreden. Uitgangspunt is dat de bestaande Landsverordening openbare orde al verbiedt ‘om opzettelijk of door schuld gevaar van besmetting met een besmettelijke ziekte voor anderen te doen ontstaan’. Op basis van de beschikking kan worden ingegrepen als op openbare plaatsen mensen zich niet houden aan de instructie twee meter afstand van elkaar te houden. Op die manier kunnen samenscholingen worden voorkomen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.