Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Hoewel eerder al wel een functionaris was geselecteerd, is er door gebrek aan geld nog altijd geen Bureau Integriteit en kon deze persoon nog niet aan de slag als directeur.

integriteitVoordat het Bureau Integriteit een feit is, moet het ministerie van Financiën eerst ruimte op de begroting vrijmaken. En daar wringt de schoen. De oprichting van het Bureau Integriteit was weliswaar opgenomen in het regeerprogramma 2017-2021, maar anno 2020 is er nog steeds geen bureau.

Dat ligt niet aan de minister die hiermee belast is, Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Zo laat hij weten in een persverklaring. Zelfs niet aan de ministerraad, want deze stemde in met het bureau en het vrijmaken van middelen hiervoor. Het probleem is dat Konket als bewindspersoon naar eigen zeggen aanloopt tegen ‘een muur van financiële beperkingen’. De verslechterde overheidsfinanciën van het Land Curaçao zijn er debet aan dat er nog altijd geen groen licht kwam voor het bureau dat de integriteit van de overheid monitort. Konket wil het nu op het niveau brengen van de samenwerkende coalitiepartners. Om te bepalen dat het Bureau Integriteit er moet komen en wat daarvoor op de begroting geschrapt dient te worden, of dat de afspraken hierover van PAR, MAN en PIN uit het regeerprogramma moeten verdwijnen. Aan personeelsbudget zou het bureau jaarlijks circa 950.000 tot een miljoen kosten.

De bewindsman begon voortvarend. Al spoedig na het aantreden van het kabinet Rhuggenaath medio 2017 gingen Konket en zijn adviseurs aan de slag. Er werd in oktober dat jaar een werkroep opgericht. En deze bracht in maart 2018 advies uit; onder andere een concept-Landsverordening Bureau Integriteit, een organisatieplan om het bureau op te zetten en een concept-Instellingsbesluit met een meerjarige begroting. De Raad van Ministers ging akkoord. In juli 2018 berichtte de regering enthousiast dat een belangrijke mijlpaal was bereikt. Hopelijk kon de Raad van Advies zich binnen afzienbare tijd over het voorstel buigen. Het streven was om het ontwerp-Landsverordening begin oktober aan de Staten aan te bieden voor behandeling. Maar zover kwam het niet.

Het Bureau dient een belangrijke rol te spelen bij het bevorderen van integriteit in het algemeen en bij de preventie van integriteitschendingen, maar ook het handhaven van integriteit en zodanig disciplinair optreden tegen inbreuken op de integriteit. Het ‘vertrouwen van de burger in de overheid is van essentieel belang’, aldus minister Konket. Hij is de mening toegedaan dat ambtenaren een hoog verantwoordelijkheidsbesef dienen te hebben en loyaal moeten zijn aan het bestuur. ,,Dit stelt hoge eisen aan hun vermogen om bij de uitoefening van hun functie zorgvuldig en effectief te opereren in een omgeving waar zij steeds worden blootgesteld aan uitdagingen die hun integriteit op de proef stelt. Dat maakt de positie van de ambtenaren kwetsbaar.”

Het is van essentieel belang dat de burger vertrouwen heeft in het functioneren van de overheid. Dat vertrouwen van de burger kan alleen maar gewonnen, behouden en versterkt worden als de kwaliteit, de onkreukbaarheid en de zorgvuldigheid van de Curaçaose overheid, en dus de integriteit, boven elke twijfel zijn verheven. Een kwalitatief hoogwaardig overheidshandelen vereist een kwalitatief hoogwaardig ambtenarenapparaat. ,,Het Bureau Integriteit heeft hierin een rol te vervullen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.