Steunpakket nu belangrijker dan ooit

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - Het effect van de coronacrisis op de economie van Curaçao, vanwege de gedwongen sluiting van de grenzen, is ‘omvangrijk’. Afhankelijk van de duur en snelheid van het herstel tussen de -4,5 tot mogelijk zelfs -19,4 procent.

F07 CBCSDat stelt interim-president van de Centrale Bank CBCS José Jardim in een persverklaring. In haar berekeningen heeft de CBCS nog geen rekening gehouden met de economische effecten van een eventuele uitbraak van het virus op Curaçao en Sint Maarten, waaronder hogere kosten van gezondheidzorg en een negatief effect op andere economische activiteiten.

Jardim blijft benadrukken dat zowel Curaçao als Sint Maarten ‘niet over instrumenten en middelen beschikken om deze crisissituatie te mitigeren’. ,,Juist in deze tijden moet de Nederlandse regering worden gewezen op een van de kernprincipes die aan de basis ligt van het Koninkrijk en is neergelegd in artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand”, aldus de hoogste functionaris van de CBCS. ,,Gezien de omvangrijke effecten van het sluiten van de grenzen dient er snel te worden geschakeld met het activeren van een steunpakket.”

Jardim benadrukt dat bij een snel herstel van de economische activiteiten na heropening van de grenzen, de economie van Curaçao in reële termen tussen de 4,5 procent (sluiting van één maand) en 14,2 procent (sluiting van zes maanden) zal krimpen. Bij een geleidelijk herstel is de krimp nog veel sterker, namelijk tussen de 8,8 procent (één maand) en 19,4 procent (zes maanden). Dit zijn ongekende cijfers.

Voor Sint Maarten, dat nog veel meer van het toerisme afhankelijk is, zijn de projecties aldus: Als de grenzen na een maand weer worden geopend, zal de economische groei bij een snel herstel tot 0,8 procent afzwakken. Als de grenzen langer gesloten blijven, zal de economie echter krimpen. ,,Bij een sluiting van zes maanden zou zelfs een krimp van 15 procent kunnen worden geregistreerd”, aldus de interim-president. Bij een geleidelijk herstel zijn de vooruitzichten negatiever. De economie van Sint Maarten zou dan tussen de 5,7 procent (één maand) en 29,2 procent (zes maanden) kunnen krimpen.

Op verzoek van de regeringen heeft de CBCS het effect van de sluiting van de grenzen doorberekend. Uit de calculaties blijkt dat deze maatregel de economieën van de twee landen ‘hard zal treffen’. Maar de Centrale Bank ondersteunt het onontkoombare besluit om de grenzen te sluiten, gezien deze is ingegeven door het gevaar dat het virus oplevert voor de volksgezondheid.

,,Indien de grenzen open zouden blijven zou dit veel levens kunnen eisen en het zorgstelsel op de eilanden langdurig kunnen verlammen. Geen van die beide effecten kunnen binnen kleine samenlevingen op verantwoorde wijze als een optie worden overwogen”, aldus Jardim.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.