Memo APC zinspeelt op ‘afzien’ deal omdat oplossing lang duurt

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Gouverneur Lucille George-Wout van Curaçao kan zeer binnenkort antwoord tegemoetzien op de vragen die zij heeft inzake het Landsbesluit met betrekking tot de oplossing van de Girobankproblematiek.

GijsberthaGiroAPCDat zegt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, die hierover eerder een onderhoud heeft gehad met de gouverneur. Tegelijkertijd zal de minister deze week nog aan Statenvoorzitter William Millerson (PAR) vragen een parlementsvergadering uit te schrijven om de 21 Statenleden bij te praten.

Met zijn uitspraken erkent Gijsbertha de kwestie van het Landsbesluit (LB), waarmee hij als minister wordt gemachtigd bepaalde beslissingen te nemen, met de gouverneur te hebben (voor)besproken. Het is de bedoeling dat George-Wout, na ontvangst van de in haar ogen bevredigende antwoorden, het LB medeondertekent.

Ook geeft de bewindsman aan ‘vandaag nog’ de Staten te benaderen met een verzoek om een vergadering met de Curaçaose volksvertegenwoordiging. ,,Ik wil zeker weten dat iedereen aan boord is”, zo verklaart Gijsbertha zijn handelwijze.

Uitgangspunt van de regering is dat Girobank - grotendeels in particuliere handen, waarvan voor bijna 40 procent het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) - niet failliet gaat, aldus de bewindsman, en dat rekeninghouders/deposanten op termijn over hun volledige tegoed kunnen beschikken. Daarvoor wordt een prijs betaald in de vorm van een abb+ (de geplande algemene bestedingsbelasting in plaats van de huidige omzetbelasting plus opcenten speciaal in verband met Giro).

Intussen laat de ‘oplossing’ door middel van het van start gaan van de nu nog ‘slapende’ APC Bank - na overname van de deposito’s en goede leningen van Girobank - en de afspraken die daarover nodig zijn tussen pensioenfonds APC, Land Curaçao en Centrale Bank (mede namens Giro) op zich wachten.

Dit maakt de overnamedeal in de ogen van APC minder aantrekkelijk. Radio Direct maakte gisteren melding van een intern APC-memorandum van eind vorige week als aanvulling op het document met uitgangspunten voor de gemaakte afspraken. Daarin wordt gezinspeeld op het mogelijk ‘afzien’ van de deal, aangezien de terugverdienmogelijkheden zouden slinken door de vertraging.

Het pensioenfonds dringt aan op spoedige besluitvorming en wijst op het gevaar van verdere schade door het weglopen van goede klanten. Volgens het memo kiest APC Bank ervoor om - als het zover is - zoveel mogelijk een ‘digitale bank’ te worden. Dit brengt efficiëntievoordelen en (personeels)kostenbesparing mee.

Uit informatie waarover het Antilliaans Dagblad beschikt blijkt dat APC zelf 110 miljoen aan deposito’s heeft bij Giro. APC is bereid 70 procent te betalen voor het goede deel van portefeuille van 260 miljoen, wat neerkomt op 182 miljoen gulden. Dit betreft geen cash- maar een boektransactie.

Gijsbertha geeft toe dat het proces langer duurt dan gedacht en gewenst, maar zegt ‘nog steeds in een oplossing te geloven’. Hij wijst er tegelijkertijd op dat het APC-fonds ervoor zal waken dat door de overname van Giro en creatie van een eigen bank de pensioenen risico’s lopen. Daarvoor zullen, weet hij, de nodige maatregelen worden getroffen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.