Dubbele transitie raffinaderij naar een nieuwe tijd

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Er wordt een enorme berg werk verzet, door onze eigen mensen samen met de Klesch-vertegenwoordigers. Onze mensen binnen de hekken van de raffinaderij, en ook de aannemers, staan te popelen om de raffinaderij weer op te starten. Er is weer hoop en men ziet weer toekomst.”

islahekkenAan het woord is Jessica Russel-Lucasius, de huidige general manager (GM) van de raffinaderij, utiliteitenplant en Bullenbaai Terminal. Zij vertelt aan het Antilliaans Dagblad dat de sfeer tot voor kort héél anders was. ,,Bij aanvang van het transitieproject, waarvoor een Transitie Managementteam is gevormd, werd er een bezorgde personeelsgroep aangetroffen, die zijn ‘drive’ al maanden geleden was verloren.”

Russel-Lucasius geeft leiding aan het Transitie Managementteam. Zij is als chemisch ingenieur zelf ex-werknemer van Refineria Isla Curaçao, een dochteronderneming van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA, waarmee het leasecontract per 31 december 2019 is beëindigd.

,,Gezien het feit dat de raffinaderij al meer dan een jaar stil had gestaan en er geen zekerheid kon worden geboden over de toekomst en niet iedereen meer bezig was met zijn/haar dagelijkse normale activiteiten, is dat ook niet verwonderlijk”, aldus de GM over de bedrukte stemming die eerder overheerste.

Het transitieteam erkende direct het belang om zo spoedig mogelijk weer structuur en perspectief te bieden aan het personeel. Hierbij tegelijkertijd ook zorg te dragen voor het overdragen van de raffinaderij, de utiliteitencentrale en de Bullenbaai Terminal, inclusief het personeel, binnen een zo kort mogelijke tijd en ook in een zo goed mogelijke conditie aan de Klesch Group.

Buiten - op straat (bij de snèk), in het parlement en bij de diverse talkshows op de radio en op sociale media - lijkt iedereen een mening te hebben. En als de politieke oppositie moet worden geloofd, heeft Curaçao een slechte deal gesloten met de Amerikaan Gary Klesh (zonder overigens een reëel en haalbaar alternatief te presenteren). Maar wat gebeurt er ondertussen eigenlijk allemaal bínnen de hekken van de raffinaderij?

,,Van alles en nog wat”, antwoordt Russel-Lucasius, als ze even tussendoor met de grootste moeite een uurtje vrij kan maken. ,,En de meeste activiteiten vinden simultaan plaats.” Het is goed te vermelden dat de utiliteitencentrale momenteel wél draait, al is het op lagere capaciteit, om de benodigde elektriciteit, water, stoom en lucht te leveren. Ook vinden de import, opslag en distributie plaats voor Curoil van alle producten voor de brandstofvoorziening van Curaçao.jessica

Russel-Lucasius legt tegenover deze krant uit dat feitelijk sprake is van een ‘dubbele transitie’. ,,De overgang van Isla naar Klesch is eigenlijk een dubbele transitie. Eerst van Refineria Isla Curaçao - zowel de raffinaderij als Bullenbaai Terminal - naar CRU, met raffinaderij, Bullenbaai én utiliteitencentrale. En daarna van CRU naar Klesch. De transitie staat gepland om uitgevoerd en voltooid te worden gedurende het tweede kwartaal van 2020”, aldus de GM.

De officiële ‘handover’ van de installaties en faciliteiten van Isla/PdVSA aan ‘huisbaas’ overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) moet gebeuren op de manier zoals deze staat beschreven in de huurovereenkomst tussen PdVSA en RdK.

,,Hierbij wordt de staat van de installaties bekeken, worden voorraden gemeten en overhandigd, roerende goederen nagelopen, overgebleven olievoorraden gemeten, et cetera. Hier komt behoorlijk wat bij kijken in een complex en groot bedrijf als de raffinaderij, en hierbij zijn verschillende werknemers van de raffinaderij betrokken.”

Over het samensmelten van Isla in de bestaande CRU-organisatie (Curaçao Refinery Utilities) vertelt Russel-Lucasius: ,,De operatie van de raffinaderij en Bullenbaai, inclusief het personeel, is overgenomen door CRU, een volle dochtermaatschappij van RdK. Twee bedrijven met verschillende procedures en bedrijfsculturen zijn één geworden.”

De GM legt uit dat systemen en specifieke software die van de Isla waren niet meer kunnen worden gebruikt en tijdelijk vervangen moeten worden totdat Klesch het overneemt. ,,Dit brengt behoorlijk wat uitdagingen met zich mee, waar ook verschillende personen mee bezig zijn om deze op de meest efficiënte manier op te lossen.”

Er speelt echter nog meer. ,,CRU behoudt de installaties in goede staat zodat deze niet verder achteruit gaan tot het moment dat de installaties aan Klesch worden overgedragen. Ook hier zijn aardig wat activiteiten mee gemoeid, en ook hier wordt een groot deel van het personeel van de raffinaderij, utiliteitencentrale en de Bullenbaai Terminal bij betrokken.” Dan is er natuurlijk nog waar het allemaal om gaat: de transitie van CRU naar de Klesch Group. ,,Sinds 6 januari is er continu een wisselende groep experts van Klesch aanwezig op het raffinaderijterrein die, samen met onze lokale experts, alle processen en systemen nalopen ter voorbereiding op de herstart van de raffinaderij.”

Hierbij kan gedacht worden aan alle fabrieken, alle IT-systemen, maar ook de structuur van de organisatie op personeelsgebied en ook de structuren van de verscheidene werkprocessen binnen de organisatie. Russel-Lucasius licht toe: ,,Hieruit worden bestaande tekortkomingen en reparaties geïdentificeerd, waaruit een volledige scopedefinitie wordt gemaakt met bijbehorende planning en kostenraming om de issues te corrigeren en/of te verbeteren. Ook hier is een groot deel van het personeel bij betrokken. Dit is nodig zodat Klesch zo spoedig mogelijk na ‘closing’, kan beginnen met de herstelwerkzaamheden die nodig zijn om de raffinaderij op een verantwoordelijke en veilige manier op te starten.”

Een volle agenda met hoge verwachtingen en ambities. ,,Gelukkig hebben wij een zeer capabel Transitie Managementteam en ervaren en kundige werknemers. Met de genoemde activiteiten is het gelukt om het personeel weer actief bezig te krijgen, hierdoor is het personeel weer hoopvol en heeft het weer een vooruitzicht. Dit is goed te merken aan de positieve sfeer binnen de hekken van de raffinaderij. De mensen zijn weer gemotiveerd bezig!”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.