Omkoopschandaal van deze omvang schaadt imago Land Curaçao’

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Voormalig directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), Roderick van Kwartel, is gisteren in de Lacerta-zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. kwartelHet gerecht acht bewezen dat Van Kwartel zich schuldig heeft gemaakt aan het vragen van steekpenningen in het traject voor een zoektocht naar een nieuwe strategische partner voor de Isla-raffinaderij.

Voormalig consultant voor RdK, Ashley Isidora, en voormalig RdK-werknemers Gilbert Gregory Cijntje en Michèle Mario Kinburn, zijn in deze zelfde zaak elk veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden. De vier mannen hebben zich - zo bracht de rechter gisteren naar voren - schuldig gemaakt aan het vragen van minstens vijf miljoen dollar aan steekpenningen aan het bedrijf Count/AOT, dat meedeed in het aanbestedingstraject voor een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij. ,,De vier verdachten hebben daartoe, buiten het officiële aanbestedingsteam om, verschillende privé-ontmoetingen georganiseerd met de vertegenwoordigers van dit bedrijf, die zij geheim hebben gehouden voor RdK”, aldus het Gerecht in Eerste Aanleg.

Hiermee hebben de vier verdachten - Van Kwartel, Isidora, Cijntje en Kinburn - volgens het gerecht misbruik gemaakt van de hoge posities die twee van hen binnen RdK innamen, ‘enkel en alleen om hun eigen financiële belangen te dienen’. ,,Een omkopingsschandaal van deze omvang schaadt het imago van het Land Curaçao, waardoor toekomstige investeerders kunnen worden afgeschrikt.”

Tegen Van Kwartel was door de officier van justitie een gevangenisstraf van vijf jaar geëist en tegen de drie andere verdachten een gevangenisstraf van vier jaar. Uiteindelijk heeft het gerecht besloten de straf te matigen, onder meer vanwege de gevolgen die deze zaak voor de verdachten heeft en het feit dat de steekpenningen uiteindelijk niet zijn uitbetaald. Door de verdachten is ter terechtzitting aangevoerd dat zij onschuldig waren aan omkoping en dat zij juist de vertegenwoordiger van Count/AOT op Curaçao wilden ontmaskeren, dan wel zijn betrouwbaarheid wilden onderzoeken. Eén van de verdachten heeft zelfs aangevoerd dat hij niet op de hoogte was van het ontmaskeringsplan. In het vonnis geeft het gerecht aan geen geloof te hechten aan deze verklaringen van de verdachten. ,,Niet alleen heeft men dit ontmaskeringsplan op geen enkel moment besproken binnen RdK - hetgeen zeer voor de hand had gelegen - ook is RdK na afloop onjuist en onvolledig geïnformeerd”, zo stelt de rechter.

Ook in de correspondentie tussen de verdachten blijkt volgens het gerecht niet dat ‘hun handelen plaatsvond in het kader van een dergelijk plan’. ,,Het gerecht vindt daarom deze uitleg van de gebeurtenissen volstrekt ongeloofwaardig en concludeert dat het voorstel dat de verdachten op 23 augustus 2018 hebben gedaan geen onderdeel vormt van enig ontmaskeringsplan, maar gaat over wat er in dat voorstel letterlijk staat vermeld, namelijk het vragen om miljoenen dollars aan steekpenningen, in ruil voor het krijgen van een overeenkomst tussen RdK en Count/AOT.”

Van Kwartel en Isidora werden beiden op 24 juni 2019 opgepakt; de andere twee verdachten drie dagen later. Bijna een maand later werden ze onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Zo moesten ze bijvoorbeeld hun paspoorten inleveren en beschikbaar blijven voor justitie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).