Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het hoofdlijnenakkoord tussen alle betrokken partijen zou er al liggen, terwijl het nu nog een kwestie is van de puntjes op de i zetten voor wat betreft de onderlinge overeenkomsten, zoals die tussen de Centrale Bank CBCS en het Land Curaçao.

F04 Bijna deal Giro OVERLEESHet gaat om de oplossing van de Girobankproblematiek, waarbij het uitgangspunt is dat het goede deel van de portefeuille (de zogeheten ‘performing loans’) overgaat naar de nieuw op te starten APC Bank (van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao). Het andere uitgangspunt is dat álle rekeninghouders en depositohouders over het volledige bedrag van hun tegoeden bij Giro kunnen beschikken.

APC, zelf voor 39,8 procent aandeelhouder in Girobank, brengt daarvoor zo’n 110 miljoen gulden in. De toekomstige klanten van APC Bank - die eerder bij Giro te maken hadden met een moratorium voor alle tegoeden boven de 10.000 gulden - mogen straks tot 100.000 gulden over hun geld beschikken; of 10 procent als het gaat om nog hogere depositobedragen.

Dit is nodig om de liquiditeitspositie van de nieuwe APC Bank in de opstartfase veilig te stellen. Reden waarom de rest van de spaartegoeden van deze deposanten met hogere bedragen gedurende een periode van in principe vijf jaar vast blijft staan.

Daar staat tegenover dat ze (uiteindelijk) wel al hun geld krijgen, wat zonder deze constructie en zonder een bail-out door het Land vrijwel zeker niet het geval zou zijn geweest. Immers, Giro heeft niet alleen een negatief eigen vermogen van ruim 300 miljoen, maar ook een schuld aan door de CBCS in het kader van de noodregeling verstrekt overbruggingskrediet van bijna 270 miljoen.

Dat is tegelijk één van de punten die nog nadere invulling en besluitvorming vereisen, namelijk de terugbetaling van dit bedrag dat de Centrale Bank gedurende de afgelopen jaren aan Giro heeft voorgeschoten. Het staat buiten elke discussie dat dit aangezuiverd moet en zal worden, maar dat afbetalen gaat ook nog jaren duren en de vraag is welke prijs het Land Curaçao hiervoor in rekening wordt gebracht. De officiële, ofwel wettelijke rente bedraagt 4,5 procent; dat is de zogeheten beleningsrente plus 2 procentpunten.

De regering-Rhuggenaath heeft zich het lot van de rekeninghouders aangetrokken en beloofd dat iedereen - vroeg of laat - zijn geld terugkrijgt. Daar gaat iedereen in de gemeenschap aan meebetalen.

Het idee van een hogere license fee voor internationale transacties is losgelaten nadat Sint Maarten, waarmee Curaçao een monetaire unie vormt, dit in alle toonaarden heeft geweigerd. Het idee is nu dat iedereen die op Curaçao goederen en diensten koopt (dus ook bezoekers) bijdraagt.

Want, zoals eerder bericht, daarvoor komt er een ‘abb+’. Een algemene bestedingsbelasting (abb), zoals die al was gepland in de plaats te komen van de omzetbelasting (ob), plus een verhoging om de Girobankproblematiekkosten te dekken. Dat zal overigens nog vele jaren kunnen duren.

Partijen zijn er op hoofdlijnen uit: APC, Land, CBCS (die in verband met de noodregeling ook optreedt namens Giro). Vlak voor het carnavalsweekeinde vond een bijzondere Raad van Ministersvergadering plaats met vijf ministers: premier Eugene Rhuggenaath en Zita Jesus-Leito (beiden PAR) en Kenneth Gijsbertha, Giselle Mc William en Hensley Koeiman (allen MAN). Duidelijk is gemaakt hoe de deal er in z’n totaliteit uitziet - de gezamenlijke overeenkomst op hoofdlijnen, maar ook de individuele onderlinge afspraken - en wat er allemaal op het spel staat. Partijen gaan ervan uit dat deze week knopen (kunnen) worden doorgehakt.

Ondertussen zoeken APC en APC Bank naarstig naar een raad van bestuur (RvB, ofwel directie). De naam die in dit verband steeds vaker valt is die van die van Shaffie Wihby. Deze 72-jarige man heeft ruime ervaring in het bankwezen. Hij werkte in het verleden bij Antilles Banking Corporation, RBTT/RBC en MCB en was in 2014 ook korte tijd bestuurder bij Girobank nadat de noodregeling was uitgesproken. Het (nieuwe) bestuur van APC Bank dient goedkeuring te krijgen van de CBCS als toezichthouder. De verwachting is dat hiervoor een versnelde procedure zal worden gevolgd. APC zelf is als pensioenfonds één van de meest kapitaalkrachtige financiële instellingen van Curaçao. Per 31 december 2018 had de groep 4.861 miljoen (bijna 4,9 miljard) gulden aan bezittingen.

Het APC verzorgt het pensioen van ongeveer 22.000 overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren, onder wie 10.500 gepensioneerden. Het APC investeert de ontvangen pensioenpremie lokaal en in het buitenland. Dit gebeurt voornamelijk in obligaties, hypotheken, aandelen en onroerend goed. De premies en het rendement op investeringen vormen de geldmiddelen waarmee de pensioenen nu en in de toekomst worden gefinancierd. De Centrale Hypotheekbank nv (CHB) is voor 93,33 procent in handen van APC.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.