Tijdelijk ten behoeve van Curoil en RdK/CRU

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het besluit is nog niet gevallen, maar het is de bedoeling dat de regering en andere betrokken instanties volgende week bekendmaken dat er een heffing van een paar cent komt boven op de brandstofprijs. tankenDe heffing, boven op het gereguleerde tarief voor een liter benzine en diesel, is nodig om de extra uitgaven die de overheids-nv’s Curoil en Refineria di Kòrsou/Curaçao Refinery Utilities (RdK/CRU) maken in verband met de transitie van de raffinaderij te kunnen dekken.

Het is dan ook in principe een tijdelijke heffing; vermoedelijk totdat Klesch Group de exploitatie overneemt, nadat per 1 januari 2020 het contract met PdVSA was beëindigd. De raffinaderij en de faciliteiten worden momenteel gebruikt als een opslagstation voor brandstofsoorten en daar zijn kosten mee gemoeid.

De berekeningen zijn gemaakt. Bureau Telecommunicatie & Post, belast met het toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en nutsvoorzieningen, heeft de calculaties met betrekking tot de tarieven voor volgende maand naar de Raad van Ministers gestuurd. Die neemt er waarschijnlijk woensdag een besluit over.

Diverse bronnen die deze krant heeft geraadpleegd zeggen dat de besluitvorming nog moet plaatsvinden en het niet gepast te vinden om daar met publieke uitspraken op vooruit te lopen. Het lijkt er echter op dat automobilisten vanaf maart geconfronteerd zullen worden met enkele centen per liter extra - hoeveel exact is nog niet duidelijk, hoewel het bedrag van twee cent wordt genoemd. Daarmee wordt een deel van ‘B3’, zoals het transitieplan wordt genoemd, betaald.

De brandstofprijs ligt momenteel relatief laag. Benzine Mogas 95 werd begin februari goedkoper. Aan de pomp moet nu 1,78 gulden per liter worden betaald. Low Sulfer Diesel werd wel iets duurder en kost op het moment bijna 1,40 gulden.

De ‘transitieheffing’ is overigens niet om de ruim 900 werknemers van Refineria Isla Curaçao (PdVSA) die in dienst werd genomen en worden betaald door CRU/RdK te bekostigen.

De beslissing om de raffinaderij en olieterminal tijdelijk zelf te runnen kost de overheid een aanzienlijke som geld. De uitgaven voor personeel en materiaal bedragen 15 miljoen per maand. Dat is nog exclusief brandstof. Met brandstofuitgaven is naar schatting nog eens 4 miljoen gulden gemoeid. Samen komt dit neer op 19 miljoen gulden elke maand. Een half jaar, de maximale periode dat deze operatie mag duren, kost dan zo’n 115 miljoen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).