‘Nullijn voor ambtenaren loopt vertraging op’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De exploitatielasten van het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) liggen nog hoger dan verwacht, namelijk 81 miljoen gulden hoger dan voor het oude ziekenhuis Sehos het geval was.

F02 Cft persconferentie CftDat is, zo rekent het Antilliaans Dagblad snel uit, op een bevolking van 160.000 personen 500 gulden per capita duurder.

Ook zijn bepaalde belastinginkomsten te hoog geraamd, aldus het College financieel toezicht (Cft). En verder moet er rekening mee worden gehouden dat de begrote dividenden van de Centrale Bank (CBCS) en Refineria di Kòrsou (RdK) niet binnenkomen. ,,Ook lopen maatregelen als de nullijn voor ambtenaren vertraging op.” Aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus.

Voor 2020 ligt er daarom ‘nog een forse opgave’, stelt het Cft, dat gisteren een persconferentie belegde. Ook de maatregelen in de begroting 2020 lopen vertraging op en er is inmiddels al gebleken dat deze begroting bijstelling behoeft.

,,Zo zullen dus de begrote dividenden voor CBCS en RdK naar verwachting niet binnenkomen, loopt de maatregel rondom de nullijn voor de ambtenaren voor een deel vertraging op en moeten bepaalde belastingramingen neerwaarts worden bijgesteld.”

De regering van Curaçao heeft toegezegd op korte termijn een begrotingswijziging in te dienen om hierin te voorzien. Het Cft heeft naar eigen zeggen nadrukkelijk geadviseerd om de uitgaven te verlagen.

Wat betreft het financieel beheer merkt Cft op dat de vooruitgang op de uitvoering van de Roadmap die moet leiden tot een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2021 nog ‘beperkt is’. ,,Een totaaloverzicht en centrale aansturing lijken te ontbreken. Voor een aantal projecten is technische assistentie aangevraagd en hoewel het Groeiakkoord hiertoe mogelijkheden biedt, is dit nog niet gerealiseerd.”

Het Cft bracht van 10 tot en met 12 februari een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de gouverneur, de minister van Financiën, de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de Raad van Ministers, de Commissie Financiën van de Staten, de Stichting Overheidsaccountantsbureau, Curaçao Medical Center (CMC), de kustwacht, de Sociaal Economische Raad (SER), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Centrale Bank CBCS.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.