Willemstad - In een brief aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) hebben de gezamenlijke schoolbesturen geprotesteerd tegen het korten op de vergoeding voor additionele kosten.

radulphusActiviteiten moesten worden geschrapt en scholen raken in de rode cijfers. Dat zegt Lisette van Lamoen-Garmers, directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) tegen het Antilliaans Dagblad. Nadat het ministerie in een brief van 21 december 2018 al aan de schoolbesturen liet weten - ‘gezien de tekorten op haar begroting’, aldus het RKCS in het financieel jaarverslag 2018-2019 - niet het volledige bedrag te kunnen storten om de uitgaven aan extra-curriculaire en buitenschoolse activiteiten te dekken, volgde dit jaar op 21 januari het bericht dat ‘pogingen tot het alsnog uitbetalen van het resterende bedrag door het toepassen van beleidsmutaties in het najaar helaas niet de gewenste vruchten hebben afgeworpen’. Op de jaarrekening over 2018-2019 van RKCS staat het gekorte bedrag genoteerd voor bijna 537.000 gulden als ‘vordering additionele kosten gratis onderwijs’. ,,RKCS heeft vijftig scholen, maar ook de andere, kleinere schoolbesturen krijgen aanzienlijk minder geld”, zegt Van Lamoen-Garmers. ,,Vele activiteiten konden niet doorgaan, werden aangepast of moesten wel doorgaan waardoor scholen in de rode cijfers belandden en dit schooljaar met een negatief resultaat begonnen.” Behalve voor uitstapjes en activiteiten zoals schoolfeesten, een musical, muziek en sport, wordt het geld gebruikt voor meer basale zaken zoals materialen, omdat de scholen met de invoering van het gratis onderwijs geen schoolgeld meer krijgen. De brief van de gezamenlijke schoolbesturen is vorige week donderdag naar het ministerie van OWCS verstuurd. Van Lamoen-Garmers: ,,Daarin geven we aan hoe lastig het is voor de scholen om te draaien zonder dat de additionele kosten volledig gedekt worden. De financiële situatie was al moeilijk, maar nu is het extra zwaar. Wij hopen dat er zo snel mogelijk toch geld is.” In de brief van 21 januari wijst het ministerie erop dat de schoolbesturen het bedrag dat in mindering is gebracht als vordering in de jaarrekening moeten opnemen. ,,Maar daarmee lossen we het probleem niet op”, zegt Van Lamoen-Garmers. ,,Het gaat om dagelijkse activiteiten die moeten doorgaan. Uitstellen is geen optie voor de leerlingen, want dan is het schooljaar alweer voorbij.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.