Voor consument een hele opgave om te kiezen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tussen negen onderzochte banken en zeven bankproducten op Curaçao blijken grote verschillen qua hoogte van kosten, tarieven en rentes. Maar het is voor klanten erg moeilijk om een goede vergelijking te maken tussen de banken omdat de informatie niet eenvoudig beschikbaar is.

banken,,Het vergelijken van de verschillende tarieven van de banken voor consumenten kan een hele opgave zijn”, zo wordt geconcludeerd in het rapport opgesteld door onderzoeksbureau RE-Quest Research & Consultancy van Renske Pin. Zij voerde het onderzoek uit in opdracht van de concurrentiewaakhond Fair Trade Authority Curaçao (Ftac) en de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK). Ftac is de mededingingsorganisatie die oneerlijke concurrentie op de markt in de gaten houdt en aanpakt. Ftac en FpK concluderen dat van geen enkele bank gesteld kan worden dat die de goedkoopste is. ,,Sommige banken brengen relatief lage transactiekosten in rekening, terwijl andere banken weer goedkopere overboekingsfaciliteiten hebben. Het hangt dus van de persoonlijke omstandigheden van de klant af - het aantal transacties, het gebruik van online banking en gebruik van andere diensten - welke bank het goedkoopst is”, aldus het onderzoeksverslag. De negen onderzochte banken, die een vragenlijst met 129 vragen invulden, zijn de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie (ACU), Banco di Caribe, CIBC FirstCaribbean, Girobank, Maduro & Curiel’s Bank (MCB), Orco Bank, Postspaarbank (PSB Bank), RBC Royal Bank en Vidanova Bank.
Bij ACU en PSB wordt overigens opgemerkt dat dit geen commerciële banken zijn. ACU komt als beste uit de bus waar het gaat om in rekening gebrachte kosten voor dienstverlening, maar omdat het geen commerciële bank is, zijn er wel beperkingen in de dienstverlening. Zo kan niet iedereen zich bij deze bank aansluiten en kunnen geen transacties in andere valuta plaatsvinden. Verder is het aantal bankautomaten beperkt. ACU heeft ook op spaarrekeningen het hoogste rentetarief, maar brengt wel maandelijks administratiekosten in rekening. De meeste andere banken hebben spaarrekeningen waarover geen kosten betaald hoeven te worden. Bij CIBC FirstCaribbean is het daarna het beste sparen. De laagste spaarrentetarieven zijn bij Banco di Caribe, MCB en RBC Royal Bank.
Voor het hebben van een creditcard brengen alle banken een jaarlijks bedrag in rekening. Daarnaast moet er ook rente betaald worden per jaar over de creditcardbalans. Er zijn grote verschillen tussen banken waar het gaat om extra kosten die in rekening gebracht worden als er niet genoeg geld op de rekening staat of als er in het buitenland gebruik wordt gemaakt van de creditcard.
Ook bij het aangaan van leningen zijn er flinke contrasten. Bij een lening van 15.000 gulden is Orco Bank het gunstigst en de RBC Royal Bank het minst gunstig. Maar gaat het om een lening van 50.000 gulden voor een auto, dan is de RBC wel weer het voordeligst, gevolgd door de MCB.
De informatie in het rapport betreft de tarieven zoals ze op 1 augustus 2019 golden. De banken hebben in november 2019 een conceptversie van het rapport voor een finale controle en verificatie ontvangen. Twee banken hebben geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook zijn sinds 1 augustus 2019 de tarieven bij verschillende banken aangepast. In het onderzoek is verder geen rekening gehouden met mogelijke overstapdrempels en -kosten, inclusief tijd en moeite.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.