Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een makelaar gedagvaard die meerdere keren geen volledig cliëntenonderzoek heeft gedaan en ook meerdere keren geen onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van middelen die bij vastgoedtransacties worden gebruikt.

Openbaar Ministerie de tempel DUSHI 2Dat heeft het OM bekendgemaakt nadat door de FIU (Financial Intelligence Unit, voorheen het MOT) aangifte werd gedaan.
,,FIU deed onderzoek bij verschillende makelaars en notarissen en constateerde diverse tekortkomingen. Hierop heeft de FIU aangiftes gedaan bij het OM. Het OM heeft de verdachten in deze zaken een transactiegesprek aangeboden; deze gesprekken hebben geleid tot boetes van tussen de 12.000 en 15.000 gulden. Een van deze makelaars heeft de transactie niet betaald en is nu gedagvaard.”
Volgens het OM en de FIU is het verrichten van diensten aan anonieme cliënten niet toegestaan. Daarom is een makelaar verplicht om voorafgaand aan zijn dienstverlening cliëntenonderzoek uit te voeren. OM/FIU: ,,De makelaar dient door middel van het cliëntenonderzoek inzicht te krijgen in wie de cliënt is en met wie hij zaken doet. Niet alleen de identificatie van de cliënten is in dit kader van belang, een belangrijk onderdeel van dat cliëntenonderzoek is tevens het ‘source of funds’-onderzoek. Resultaten van dit onderzoek zijn een belangrijk element in het cliëntenonderzoek die kunnen leiden tot het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU als er een aanwijzing van witwassen is. Makelaars en notarissen zijn verplicht cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU. Doen zij dat opzettelijk niet, dan maken zij zich schuldig aan een misdrijf. De FIU houdt toezicht op de naleving van deze regels.”
Naast de financiële sector zijn makelaars en notarissen enkelen van de meldplichtige dienstverleners. Anderen zijn bijvoorbeeld juweliers, autohandelaren en ‘online gambling’-bedrijven. Deze meldplichtige dienstverleners zijn, evenals financiële dienstverleners, onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat ook zij hun wettelijke verplichtingen nakomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).