Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een op Curaçao geregistreerde online botika (apotheek) die geneesmiddelen aanbiedt in Nederland heeft een boete opgelegd gekregen van ruim 102.000 euro voor het overtreden van de Nederlandse Geneesmiddelenwet (Gmw).

MedicijnenIn het pas uitgegeven vonnis wordt uitgelegd dat de apotheek onder vier handelsnamen gevestigd is op Curaçao. De boete is opgelegd vanwege het te koop aanbieden van Uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddelen op de Nederlandstalige versie van de website. Het bedrijf maakte ook reclame voor het voorschrijven, ter hand stellen en het gebruik van geneesmiddelen, waaronder ook niet-geregistreerde geneesmiddelen. En er was sprake van off-labelgebruik van geneesmiddelen die niet conform de geregistreerde indicatie worden toegepast.
In het vonnis is de vraag beantwoord of het bedrijf in strijd handelde met de Gmw. Daarop antwoordt het gerecht: ,,Er zijn voldoende aanknopingspunten voor de conclusie dat de Gmw van toepassing is. Dit is het geval wanneer aan een consument in Nederland door middel van een op Nederland gerichte website de mogelijkheid wordt geboden om handelingen te verrichten die zijn gereguleerd met de Gmw. Ook het te koop aanbieden van medicijnen die door een ander worden geleverd, valt onder de verbodsbepalingen van de Gmw.” Dit schrijft het gerecht in reactie op de stelling van het onlinebedrijf dat de geneesmiddelen via een ander bedrijf werden geleverd en het onlinebedrijf zich dus niet schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Gmw. Daar gaat het gerecht niet in mee. Er is namelijk een proefaankoop gedaan waaruit het volgende gebleken is: ,,Er werd een winkelwagentje getoond, er was een bestelmogelijkheid en er werden betalingen geïnd. De factuur is via het Nederlands betaalsysteem iDeal op de rekening van het onlinebedrijf betaald en nadien is het geneesmiddel door een apotheek in het buitenland toegezonden. Er was dus sprake van het te koop aanbieden van de genoemde geneesmiddelen.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.