CRU betaalt personeel uit reservemiddelen RdK
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De beslissing van de regering-Rhuggenaath om de raffinaderij en olieterminal tijdelijk zelf te runnen zal de overheid in het ergste geval bijna 115 miljoen gulden kosten.
cruDe kosten voor personeel en materiaal bedragen 15 miljoen per maand, laat Marcelino de Lannoy, interim-directeur van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) weten in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad.
Dat is nog exclusief brandstof. Met brandstofuitgaven is naar schatting nog eens 4 miljoen gulden gemoeid. Samen komt dit neer op 19 miljoen gulden elke maand. Een half jaar, de maximale periode dat deze operatie mag duren, kost dan zo’n 115 miljoen.
Volgens De Lannoy zijn nu 897 mensen ‘voor bepaalde tijd’ in dienst bij CRU. Het contract dat zij tekenden loopt tot de overname door Klesch Group, maar uiterlijk tot 30 juni 2020. Daarnaast biedt CRU werk aan 253 werklieden van aannemers en ‘een niet-gedefinieerd aantal dienstverleners’. De Lannoy: ,,Dit wordt betaald uit de middelen van RdK.”
Overheidsvennootschap RdK heeft in de afgelopen jaren een spaarpotje opgebouwd uit inkomsten. Dat geld is, zoals in de statuten vastgelegd, ‘bestemd voor het veiligstellen van de industrie en de exploitatie van de raffinaderij’, aldus De Lannoy.
Curaçao Refinery Utilities (CRU), dochteronderneming van RdK, nam op 1 januari de exploitatie van de raffinaderij en de olieterminal bij Bullenbaai op zich tot de overname door Klesch. Dat werd eind december besloten. Eerder kwamen berichten naar buiten dat de transitieperiode van zes maanden mogelijk in april dit jaar wordt afgerond en dat de raffinaderij dan al kan worden overgedragen aan Klesch. Dit lijkt vooralsnog optimistisch.
RdK tekende op 21 december een eerste akkoord met de in Zwitserland gevestigde onderneming van de Amerikaan Gary Klesch voor de verkoop van de opstallen/installaties en de terreinen in erfpacht van de raffinaderij en Bullenbaai.
Op 31 december verliep na 34 jaar de leaseovereenkomst met Refineria Isla, dochteronderneming van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA. Binnen die overeenkomst droeg Isla maandelijks 3 miljoen dollar huur af aan ‘huisbaas’ RdK, die als overheids-nv namens het Land Curaçao eigenaar is van de raffinaderij. Daarbovenop betaalde Refineria Isla 6 miljoen dollar per maand aan RdK-dochter CRU. CRU produceert stroom, stoom, water en geperste lucht ten behoeve van de raffinaderij en is omgekeerd afhankelijk van Isla voor de levering van brandstof. Dit laatste bedrag was onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).