Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft een optelsom gemaakt van het aantal afgetreden en gewisselde ministers sinds de staatkundige ontmanteling op 10 oktober 2010 en komt tot de slotsom dat er 74 ministerswisselingen hebben plaatsgevonden. ministerswisselsAanleiding voor dit bericht is het laatste aftreden van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), en daarvoor de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Steven Martina (MAN). ,,Het ziet ernaar uit dat deze ontwikkeling, die kennelijk structurele vormen begint aan te nemen, bijdraagt aan de gebrekkige capaciteit in de publieke sector en tegelijkertijd één van de hoofdoorzaken is van de economische krimp die zich al jaren manifesteert”, zo concludeert de VBC. De vereniging constateert dat door de hoge frequentie van ministerswisselingen een stabiel beleid onder druk komt te staan en dat de noodzakelijke continuïteit uitblijft. VBC: ,,Dit proces is ook niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de economie en evenmin in de politiek.”
De vereniging wijst erop dat er in het verleden al gewaarschuwd is voor de capaciteit in de publieke sector. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelde in december 2019 vast dat capaciteitsopbouw nodig is en voldoende geld om veranderingen door te voeren.
In een tabel wordt weergegeven welke ministers er allemaal gewisseld zijn sinds 10-10-‘10. Aan kop loopt de minister van OWCS, die 12 keer afgetreden is in de afgelopen tien jaar. Deze minister wordt gevolgd door de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) die tien keer gewisseld is, evenals de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Acht keer kwam er een nieuw gezicht bij Economische Ontwikkeling (MEO), Algemene Zaken en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is zeven keer veranderd en die van Justitie zes keer. Tot slot wisselde de Financiënminister vijf keer.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).