Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao telt 89 standplaatsen voor de losse verkoop van broodjes en hotdogs, vruchtenshakes (batido’s), groente, fruit en vis. Daarvan voldoen er 23 aan de gestelde regels en vergunningen, maar de grote meerderheid van 66 niet.

trukipanDit is naar voren gebracht tijdens een persconferentie van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) in samenwerking met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en dat van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).
Onlangs heeft MEO besloten dat 72 standplaatsen mobiel moeten worden om alsnog te voldoen aan de regelgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld 32 trùk’i pan-ondernemingen die in de avond open zijn maar opereren vanaf een vaste standplaats, waar de truck inmiddels niet zomaar meer weg kan en er bijvoorbeeld zitgelegenheid omheen is gebouwd.
Van 17 standplaatsen is vastgesteld dat die omgezet kunnen worden in een horecagelegenheid en dus wel een vaste standplaats mogen hebben, mits voldaan wordt aan de vereiste vergunningen.
Het nieuwe standplaatsenbeleid is formeel al op 5 december 2018 ingevoerd waaraan een transitieperiode werd verbonden van één jaar. ,,Doel van deze transitieperiode was dat alle standplaatsen mobiel werden en buiten de binnenstad zouden worden gehuisvest”, zo luidt de toelichting van MEO-functionarissen.
,,Van januari 2019 tot en met maart 2019 heeft MEO met álle standhouders contact opgenomen om het beleid nader uit te leggen. Ook is alle standplaatseigenaren een brief overhandigd waarin uitgelegd wordt wat er aangepast moet worden om te voldoen aan het nieuwe standplaatsbeleid. In oktober 2019 is er weer met alle standhouders contact geweest. In december 2019 is de transitieperiode met nog eens drie maanden verlengd tot 15 maart 2020. En dus is er alle reden om nu over te gaan op handhaving”, aldus MEO.
Uitgelegd wordt dat álle mobiele kantines die nu gewoon dag en nacht op de standplaats blijven staan, ervoor dienen te zorgen dat ze mobiel worden en weggereden kunnen worden. Na 15 maart zal het multidisciplinair team van MEO handhavend optreden tegen standhouders die hier niet aan voldoen.
Op pagina 2
‘Openbare orde beter waarborgen’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).