‘Het eigen gewin stond voorop’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen de vier verdachten in de omkoopzaak bij het zoeken naar een nieuwe strategische partner door Refineria di Kòrsou (RdK) ‘een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar’.

vankwartel1Toenmalig RdK-directeur Roderick van Kwartel moet wat het OM betreft zelfs vijf jaar achter de tralies. Het viertal wordt ervan verdacht in juli en augustus 2018 te hebben samengewerkt met het doel twee medewerkers van Count Energy Trading bv, Colas Bos en Jeffrey Bollebakker, om te kopen. Van Kwartel hangt een hogere straf boven het hoofd dan de andere drie verdachten, omdat hij als directeur ‘eindverantwoordelijke was voor het reilen en zeilen binnen RdK’ en hij ‘door zijn bemoeienis het omkopingstraject extra gewicht heeft gegeven’. Dat bleek maandag 3 februari uit het requisitoir tijdens de behandeling van de strafzaken voor het Gerecht in eerste aanleg. ,,Dat hij zijn positie misbruikte is daarom ernstiger”, aldus het OM.
Het gaat behalve om Van Kwartel om voormalig RdK-medewerkers Gilbert Gregory Cijntje (technisch manager) en Michèle Mario Kinburn (projectingenieur) en om de door overheids-nv RdK ingehuurde consultant Ashley Isidora. Count is in de betreffende periode een van de partijen die meedingen in de aanbesteding voor een nieuwe strategische partner van de raffinaderij.
Het OM acht overduidelijk bewezen dat de vier ‘in nauwe samenwerking met elkaar schaamteloos hebben geprobeerd grote bedragen aan steekpenningen op te strijken’. ,,De bedragen liepen op tot 5 miljoen dollar.” In ruil daarvoor zou Count als strategische partner uit de bus komen of in ieder geval ‘een voorkeursbehandeling krijgen in het selectietraject’. Op basis van WhatsAppberichten en verklaringen is in het requisitoir in nauwgezet in kaart gebracht hoe ‘men wekenlang bezig is geweest om de buit binnen te halen’. Daaruit blijkt dat er successievelijk om steekpenningen is gevraagd: eenmalig 750.000 dollar, 20.000 dollar per maand, 0,10 dollar per geleverd vat olie of een geldbedrag ineens van 5 miljoen dollar. ,,Het eigen gewin stond voorop en het traject voor het vinden van een juiste partner heeft daarvan nadeel ondervonden. Hierdoor is ook het imago van de bestuurlijke en financiële integriteit op Curaçao geschaad en het vertrouwen in de Curaçaose overheidsorganen en het Curaçaose ambtenarenapparaat aangetast”, aldus het OM. ,,Corruptie op deze schaal ondermijnt de Curaçaose samenleving, is onaanvaardbaar en dient zwaar te worden bestraft.”
Van Kwartel, die net als Cijntje en Kinburn werd ontslagen, heeft altijd ten stelligste ontkend dat er sprake was van een poging tot omkoping dan wel strafbaar handelen. De bijeenkomsten, het voorstel en tegenvoorstel zouden juist bedoeld zijn om Count-vertegenwoordiger Bos door de mand te laten vallen. Maar dit ontmaskeringsplan waar de verdachten ‘zich achter verschuilen’, noemt het OM ‘volstrekt ongeloofwaardig’. ,,Het heeft nooit bestaan en is achteraf verzonnen.” Verdachten hebben daarover geen eenduidige verklaringen afgelegd en ook ‘niet duidelijk kunnen maken waarom Bos niet te vertrouwen was en een onderzoek naar hem nodig was’. Bovendien ‘heeft Van Kwartel noch vooraf, noch achteraf de raad van commissarissen van RdK juist en volledig geïnformeerd over de ontmaskeringsopdracht’.
Op pagina 6
Advocaat eist vrijspraak


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).