Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er ligt een voorstel van het kabinet-Rhuggenaath voor een verhoging van de eerder voorgestelde abb-percentages, welke verhoging bedoeld is ter oplossing van de Girobankproblematiek.
rvaFinanciënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) zwijgt al sinds vrijdag op vragen hierover van het Antilliaans Dagblad. Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) zegt desgevraagd de inhoud niet goed te kennen, maar dat er wel een stuk is gestuurd aan Wetgeving & Juridisch Zaken (WJZ) waarover nog geen advies is ontvangen.
Uit andere bronnen verneemt deze krant dat er momenteel inderdaad een voorstel op tafel bij WJZ ligt met hogere percentages abb (algemene bestedingsbelasting), in een nieuwe poging om de Girobankproblematiek op te lossen omdat de verhoging van de license fee zeer vermoedelijk niet doorgaat. Dit laatste is nooit bevestigd door de regering, maar ligt voor de hand na de resolute afwijzing door Sint Maarten waar Curaçao een monetaire unie mee vormt.
Het voorstel voor het optrekken van de abb zou gaan om de volgende (op zichzelf opmerkelijke) percentages: 7 procent wordt 7,49 procent; 9 wordt 9,63 procent; en 12 wordt 12,84 procent.
Er lag al een wetsvoorstel voor de introductie abb (in plaats van de omzetbelasting) die veel kritiek oogstte van de Sociaal-Economische Raad (SER) en een flink aantal belangenorganisaties in het bedrijfsleven. Maar het lijkt aannemelijk dat een voorstel met de genoemde percentages abb+ tot nog meer weerstand zal leiden.
Het jongste voorstel is afkomstig van Financiën in een ontwerp dat al bij de SER was geweest voor advies. De vraag is of het ontwerp na juridische toetsing door WJZ direct naar de Raad van Advies (RvA) wordt doorgezonden of dat de SER eerst weer gehoord zal worden. Het een en ander is verwerkt in het voorstel dat moet leiden tot invoering van de abb, waarvan minister Gijsbertha wil dat het per 1 april inwerking treedt.
Navraag leert dat de SER nog geen nieuw adviesverzoek heeft ontvangen met betrekking tot verhoging van de abb in verband met de problematiek bij de Girobank. Ingewijden weten te vertellen dat het voorstel met nieuwe percentages en berekeningen wel naar de SER móét. Het verschilt aanzienlijk van het voorstel waarop eerder commentaar is gegeven.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).