Land heeft ruim 19,9 miljoen bij Girobank staan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De cashflow van de Curaçaose overheid is tot en met november vorig jaar met 8 miljoen gulden gedaald.

cashflow2De mutaties op de gewone dienst, de kapitaaldienst (investeringen en vaste financiering) en de vlottende financiering (mutaties van de debiteuren, crediteuren en overige vlottende activa en passiva) hebben tot en met november 2019 samen geleid tot een afname van de liquide middelen met de genoemde 8 miljoen.
De beschikbare liquide middelen voor de operationele bedrijfsvoering van het Land Curaçao, inclusief eigen financiering van gedane investeringen, belopen een bedrag van 110,9 miljoen gulden.
,,Per ultimo verslagperiode is de current ratio van de overheid 0,9”, aldus de Financiële Management Rapportage (FMR) in een toelichting. Een jaar geleden had de overheid 97,8 miljoen in kas, maar in 2017 bedroeg dit nog 246,3 miljoen.
Een gedetailleerde specificatie van de beschikbare liquide middelen staat opgenomen in een bijlage in de FMR. De liquide middelen worden, uitgezonderd de ING-rekeningen in Nederland, lokaal aangehouden en zijn conform de opgaven van de Ontvanger (belastingdienst), de lnspectie lnvoerrechten en Accijnzen, kasstaten en de bankafschriften aan het einde van de verslagperiode. Eind november was de stand van de liquide middelen samengevat als volgt:
Het meeste aan liquide middelen heeft de overheid bij de Centrale Bank CBCS staan: 47,3 miljoen gulden. Bij de grootste commerciële bank, Maduro & Curiel’s Bank (MCB), stond eind november 41,6 miljoen.
Op dat moment had het Land Curaçao de som van niet minder dan 19,9 miljoen bij de problematische Girobank; dat was nog vóór het moratorium dat kort daarop in december bij Girobank zou volgen. Sindsdien kunnen rekeninghouders en depositohouders tot een bedrag van slechts 10.000 gulden beschikken. Dat zal vermoedelijk ook gelden voor het Land. Genoemd bedrag van 19,9 miljoen is overigens nog exclusief een termijndeposito waarvan de omvang niet wordt vermeld.
Bij ING Bank in Nederland heeft de overheid van Curaçao euro’s voor 2,9 miljoen gulden. Bij Vidanova Bank staat 8 ton; Orco Bank beheert 3 ton; FirstCaribbean International Bank 2 ton; en bij RBC Royal Bank en Banco di Caribe ieder 1 ton. Tot slot had de overheid op dat moment 3 ton aan cash. Aldus de FMR.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).