‘Administratieve fout al gecorrigeerd’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Kralendijk - De tarieven van Curaçao Port Services (CPS) zijn niet verhoogd. Dat het op Bonaire gevestigde zeevrachtbedrijf Don Andres nv over de maand januari 2020 te veel in rekening is gebracht, werd veroorzaakt door een administratieve fout, maar vooral door niet correct handelen van het bedrijf zelf.
tariefsverhogingDat zegt CPS-directeur Fernando da Costa Gomez desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad. Op Bonaire is de afgelopen dagen commotie ontstaan nadat directeur Eugenio de Jongh van Don Andres liet weten verrast te zijn door ‘een enorme verhoging van de stuwadoorstarieven van CPS’. De Jongh protesteert in een brief van 29 januari aan CPS tegen de extra kosten die onaangekondigd in rekening worden gebracht. De factuur over januari zou daarom 10.000 gulden hoger zijn dan gebruikelijk.
Da Costa Gomez zegt dat er geen sprake is van een tariefsverhoging, maar dat het gaat om een administratieve fout die inmiddels is hersteld. ,,De berekening klopte niet, maar we hebben dat direct gecorrigeerd met creditnota’s.” Het bedrijf is bovendien zelf de oorzaak van het hele probleem, stelt de CPS-directeur. ,,Wij brengen voor Bonaire-containers 34,50 dollar in rekening. Zo subsidiëren wij het eiland als bedrijf al dertig jaar. Dat tarief is nooit gewijzigd. Don Andres vervoert sinds kort vracht uit de Dominicaanse Republiek en heeft die containers onterecht binnen de Bonaire-lading, dus onder het gesubsidieerde tarief, binnen willen brengen. Men probeerde het systeem te omzeilen. In ons administratiesysteem is er iets misgegaan toen we dat wilden herstellen. De totale rekening van januari is ingevoerd met het buitenlandtarief voor de Dominicaanse Republiek.” De creditnota’s om die fout te corrigeren zijn al gestuurd voordat De Jongh zijn brief schreef. Da Costa Gomez: ,,Het is schandalig, zo’n hetze. Hij moet zich schamen.”
Don Andres heeft een andere versie van de hele zaak. CPS brengt ‘al meer dan dertig jaar lang een speciaal inter-eilandelijk tarief in rekening voor het lossen, laden en afhandelen van containers’, zo schrijft directeur Eugenio de Jongh in de brief die is gericht aan Fernando da Costa Gomez. Behalve met de Don Andres vervoert het bedrijf vracht tussen de eilanden met het schip Doña Luisa. Maar zonder dat hij daarover van tevoren is ingelicht ontvangt De Jongh op 23 januari 2020 een rekening over de maand januari die niet zoals gebruikelijk 4.778,00 gulden bedraagt, maar 14.865,00. Naast het interinsulaire tarief zijn ‘ook substantiële aanvullende bedragen’ in rekening gebracht ‘waaronder kosten voor discharge per container, loading per container, ro-ro surcharge, terminial utilization charge, concession rights loading en concession rights discharge’. De factuur valt daardoor ruim 10.000 gulden hoger uit ‘terwijl hier voor zover ons bekend geen additionele dienst van CPS tegenover staat’, aldus Don Andres-directeur De Jongh in de brief van 29 januari. ,,Absurd is dat de CPS-kosten hiermee hoger zijn geworden dan de totale vervoerskosten per container überhaupt ooit zijn geweest. Dit gaat alle redelijkheid te buiten.”
Volgens CPS-directeur Da Costa Gomez werd het speciale tarief destijds afgesproken voor de Nederlandse Antillen met de vereniging voor industrieën Asina. ,,Maar de Antillen bestaan niet meer en Asina ook niet. Om Bonaire te helpen hebben wij ons tarief altijd op 34,50 dollar gehouden. Maar dat kan niet zo blijven. We zullen de tarieven voor Bonaire geleidelijk aanpassen.”
De Jongh schrijft in zijn brief er alle begrip voor te hebben dat CPS na 30 jaar de tarieven wil verhogen, maar alleen als dat gefaseerd gebeurt en vooraf wordt gecommuniceerd. Don Andres wil op korte termijn een afspraak met CPS om de zaak te bespreken ‘en gezamenlijk een oplossing te vinden’. De ‘monsterlijke verhoging van de stuwadoorstarieven’ zal ook directe gevolgen hebben voor bedrijven en consumenten op Curaçao. ,,Onze klanten zullen proberen dezelfde goederen niet meer vanuit Curaçao te importeren, maar vanuit andere landen waar de stuwadoorstarieven wel redelijk zijn”, voorspelt De Jongh die voorziet dat een en ander de ondergang van zijn bedrijf betekent. Don Andres wordt ‘onevenredig hard geraakt’, stelt hij, omdat de kostenverhoging niet geldt voor containers die uit het buitenland komen. ,,De export van de goederen vanuit Curaçao naar Bonaire zal fors afnemen en dat heeft een negatieve impact op de Curaçaose economie.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.