Vizier op 3.100 kamers
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alternatieve accommodaties (lees: appartementen en vakantiehuizen die verhuurd worden aan buitenlandse gasten) dragen nog lang niet allemaal en in de volle omvang mee aan de belastingopbrengsten.

vakantiehuizenHet in augustus aangevangen pilotproject, gericht op de registratie van deze alternatieve accommodaties, ‘verloopt moeizaam’. Zo verklaart Zulaika Mook, sectordirecteur Economische Ontwikkeling en Innovatie desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad.
Chata, de belangenvereniging van bedrijven in de toeristische sector, heeft hier onlangs aandacht voor gevraagd. Het gaat erom een ‘level playing field’ te realiseren. Gelijkheid. Zolang grote delen van de alternatieve accommodatiesector niet zijn geregistreerd, dragen zij ook qua belastingen niet bij - terwijl deze inkomsten meer dan welkom zijn - en is er evenmin sprake van gelijke behandeling.
Volgens schattingen van de Curaçao Tourist Board (CTB) wordt het totaalbestand van alternatieve accommodaties voor het jaar 2020 geschat op bijna 3.100 kamers, wat dan ongeveer 30 procent vertegenwoordigt van de totale kamervoorraad op het eiland. Een substantiële hoeveelheid.
,,Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) beschikt niet over de informatie inzake ‘tax compliance’ van deze alternatieve accommodaties”, aldus Mook. Voor antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de afdeling Ontvanger ressorterend onder het ministerie van Financiën.
,,Chata heeft inderdaad een schriftelijk verzoek ingediend bij de minister van Economische Ontwikkeling en de minister van Financiën inzake de stand van zaken van het pilotproject registratieplicht accommodatiesector dat eind augustus 2019 van start is gegaan voor een periode van vijf maanden”, zegt Mook mede namens MEO-minister Giselle Mc William (MAN).
De lancering van de pilot ging destijds gepaard met een voorlichtingscampagne bestaande uit televisie- en radiospotjes (de dagbladen die van oudsher een groot bereik hebben, werden toen niet ingeschakeld, red.) en speciaal hiervoor ontwikkelde animatiefilmpjes.
,,Het pilotproject is nu 4,5 maand aan de gang en verloopt moeizaam”, aldus de sectordirecteur. ,,Eind januari 2020 zal aan de hand van de bevindingen van de evaluatie, het verloop van het pilotproject vastgesteld worden. Hierbij kan gedacht worden aan een eventuele verlenging van de pilot, waar een meer gerichte benadering naar de accommodaties toe deel van uit zal maken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).