Van onze correspondent
Den Haag - De Verenigde Staten (VS) trekken zich steeds meer terug uit het Caribisch gebied bij de bestrijding van drugshandel. Daardoor is de Kustwacht Caribisch gebied steeds meer op zichzelf en op samenwerking met landen in de regio aangewezen.
coastguardDat staat in het Jaarplan 2020 van de kustwacht, dat deze week door minister Ank Bijleveld van Defensie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Afgelopen zaterdag berichtte deze krant al over de plannen in grote lijnen voor 2020, nadat het jaarplan door de Rijksministerraad was goedgekeurd. Daaruit bleek onder andere dat er meer ‘intelligence’-gestuurd optreden nodig is en dat er plannen zijn voor meer structurele, langjarige financiering van de kustwacht.
Deze elementen komen bijna letterlijk terug in de begeleidende brief die Bijleveld met het jaarplan naar de Tweede Kamer stuurde. In het plan zelf wordt dieper ingegaan op de rol van de kustwacht in de Caribische regio.
De drugshandel in Zuid- en Midden-Amerika heeft door de moeilijk te bewaken grenzen rond de eilanden een negatieve invloed, aldus het jaarplan. ,,Dit heeft een effect op de veiligheid van burgers, erodeert de rechtsstaat en heeft bredere gevolgen voor internationale stabiliteit. (…) Dit resulteert in hoge aantallen moorden uitgevoerd met illegale wapens in het Caribisch gebied. Dit heeft gevolgen voor de inzet van de kustwacht.”
De VS, ‘de vertrouwde partner’, richt zich steeds meer op drugsbestrijding in de Grote Oceaan, aldus het jaarplan. Dat is de reden om meer zelf informatie te vergaren en te verwerken (intelligence) en meer bilaterale uitwisselingsprogramma’s op te zetten met landen in de regio, met name Colombia, en de Nationale Politie van Nederland.
De problemen in buurland Venezuela hebben ook hun invloed op de eilanden. De toenemende migratiestroom heeft onder andere meer mensensmokkel en mensenhandel tot gevolg. Ook de illegale vuurwapenhandel blijft zorgwekkend en is deels verbonden met de illegale migratie.
Op zee probeert de kustwacht ook dit samen met regionale en internationale partners in te dammen. Ondanks de interne problemen in Venezuela en het afzeggen door dit land van bilaterale oefeningen in 2018 en 2019 is de samenwerking met de Venezolaanse kustwacht ‘op werkniveau’ nog steeds goed. Ook in 2020 is de intentie weer om de oefening Open Eyes te organiseren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).