Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Per 1 januari is bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een adviserend College Medische Uitzendingen (CMU) in het leven geroepen dat beoordeelt of medisch onderzoek of behandeling van een verzekerde in het buitenland - omdat dit niet mogelijk is op Curaçao - ‘aanzienlijke gezondheidswinst oplevert’.
svbDe SVB legt hierover uit in een schrijven naar de medisch specialisten. Het CMU is gebaseerd op het ‘Landsbesluit bevordering doelmatigheid gezondheidszorg’, waarin vastgesteld is dat de SVB alleen met een medische uitzending kan instemmen als het CMU deze uitzending noodzakelijk acht en als de behandeling niet mogelijk is door de inzet van een buitenlandse geneeskundige op Curaçao, een zogenoemde ‘inzending’.
Het CMU bestaat uit een medisch adviseur van de SVB en wisselend twee medisch specialisten met de nodige kennis en ervaring met betrekking tot de zorg en houdt vanaf 22 januari wekelijks zitting, op woensdagen tussen 12.00 en 13.30 uur in het Curaçao Medical Center (CMC).
In het document dat naar de medisch specialisten is verstuurd wordt de procedure uitgelegd voor het aanvragen van een reguliere medische uitzending, de procedure voor een spoeduitzending, de follow-up en de procedure als na uitzending blijkt dat er een andere indicatie is en aanvullend onderzoek nodig is.
Het document is verder voorzien van een aanvraagformulier medische uitzendingen, van een formulier waarop een advies staat van de vakgroep aan het CMU en een formulier waarop de gegevens van de patiënt ingevuld kunnen worden.
Bij de reguliere aanvraag moet in elk geval door de specialist en de vakgroep gemotiveerd worden waarom lokaal niet in de zorg kan worden voorzien en wat de gezondheidswinst is. Er moeten dus argumenten aangedragen worden waarom de behandeling niet op Curaçao mogelijk is en niet door inzending geregeld kan worden. De verwijzende specialist bespreekt bovendien ‘persoonlijk’ in de vakgroep de aanvragen voor uitzending. Mocht er binnen het CMU besloten worden tot inzending dan gaat het verzoek voor uitzending terug naar de vakgroep om de zorg lokaal te regelen. Als het verzoek wordt afgewezen, wordt de specialist hiervan gemotiveerd op de hoogte gesteld zodat deze dit besluit kan bespreken met de patiënt. Bij uitzending wordt gewerkt met instituten waar de SVB een overeenkomst mee heeft. Gaat het om een spoedgeval, dan moet direct contact opgenomen worden met de dienstdoende medisch adviseur van de SVB die hier zelfstandig een besluit over neemt. De case wordt achteraf besproken in het CMU.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).