Charles Cooper van oppositie (MFK) schrijft gouverneur aan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Via MFK-Statenlid Charles Cooper heeft een groep van ongeveer 600 bezorgde burgers een brief geschreven aan gouverneur Lucille George-Wout van Curaçao. De groep eist het ontbinden van de Klesch-deal.

F11 Burgers willen af van kleschIn de brief, gepaard met 600 handtekeningen, staat: ,,Uit monde van de minister-president tijdens een persconferentie op 23 december 2019 hebben wij vernomen dat de regering de opstallen van het volk welke in beheer zijn gegeven aan Refineria di Kòrsou (RdK) wil verkopen aan de Klesch Group voor slechts één (1) Amerikaanse dollar. De regering geeft aan dat een overeenkomst is bereikt met Klesch Group over voornoemde overdracht. Uit de thans openbaar bekende informatie blijkt dat zijdens de RdK goederen van het Land zullen worden overgedragen aan de Klesch Group, doch dat de tegenverplichtingen voor de Klesch Group niet in verhouding staan met de waarde van de door Klesch Group te verkrijgen goederen. Wij menen dat de overeenkomst met de Klesch Group dient te worden herzien c.q. dat in ieder geval de overeenkomst zoals bereikt niet zomaar wordt doorgezet. Wij wijzen in dit verband op de verschillende beschouwingen van financiële experts op Curaçao, zoals de voormalige president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten die publiekelijk heeft aangegeven dat de bereikte overeenkomst nadelig zal zijn van ons dushi Curaçao. Het voorgaande in aanmerking nemende, hebben wij met acclamatie een resolutie bereikt die wij hier onder uw aandacht brengen. Wij vragen u dringend kennis te nemen van de resolutie en ons door tussenkomst van onze woordvoerder, Charles Cooper, binnen uiterlijk 14 dagen na heden, nader te berichten.”
De brief is gedateerd 30 december en is onlangs ook bij de Staten ingediend. In de resolutie wordt overigens van de regering niet alleen geëist dat het contract met Klesch wordt opgezegd, maar ook dat er drie wijze mannen worden benoemd die het proces gaan evalueren en op zoek gaan naar een operator voor de raffinaderij, dat de werkgelegenheid van Isla-werknemers en werknemers van aannemers wordt gegarandeerd en dat ook het werk van andere Curaçaoënaars gegarandeerd wordt.
Eind december was er nog aarzeling en weerstand onder Isla-werknemers. Intussen heeft verreweg het grootste deel aangegeven over te willen gaan.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.