OM: Campagne op scholen om conflicten onder jongeren tegen te gaan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) is een campagne begonnen om geweld te voorkomen en conflicten onder jongeren anders op te lossen. geweldDe informatiecampagne genaamd ‘Legumai ‘beef’, por otro!’ van de Kerncommissie Restorative Justice houdt in dat jongeren op middelbare scholen in een short film te zien krijgen hoe conflicten opgelost kunnen worden door middel van ‘restorative practices’. Dat meldt het OM.
De campagne loopt al sinds december 2019, maar wordt als gevolg van de twee moorden in de eerste week van 2020 geïntensiveerd in de eerste maanden van het nieuwe jaar. In beide moordzaken zijn er jongeren - in één geval zelfs een minderjarige - bij betrokken. Beide zaken zijn vermoedelijk naar aanleiding van een conflict onder jongeren ontstaan. De cijfers van het aantal jongeren tussen de 16 en 18 jaar dat geweld pleegt zijn alarmerend volgens de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC).
,,In de short film wordt een vervelende situatie getoond, waarbij door onderlinge roddels, een hevige discussie en een gevecht ontstaat tussen twee leerlingen. Na het gevecht, worden de leerlingen uitgenodigd voor een groepsgesprek. Hierbij wordt getracht het probleem te bespreken en tot oplossingen en afspraken te komen. Doel van de campagne is dat jongeren zien dat misverstanden en conflicten op een vreedzame manier opgelost kunnen worden”, aldus het OM.
Deze aanpak wordt restorative practices genoemd. Het is een manier om met conflicten om te gaan. Uit een onderzoek in Schotland blijkt dat op scholen die restorative practices op de juiste manier toepassen, het aantal conflicten, vechtpartijen en het aantal kinderen dat de klas wordt uitgestuurd vermindert.
Restorative practices gaat uit van het restorative justice-principe, welke gebaseerd is op een justitioneel model, waarbij de focus meer gericht is op herstel van de aangerichte schade en daarmee op herstel van de relatie dan op het straffen van de daders.
De restorative justice-methode wordt door het OM al in bepaalde zaken gehanteerd. Het OM en haar ketenpartners vinden het van groot belang om ook de gemeenschap van Curaçao kennis te laten maken met deze vorm om conflicten op te lossen. In de praktijk blijkt dat vooral jongeren bewust gemaakt moeten worden hoe conflicten het beste opgelost kunnen worden.
Na de short film worden er kringgesprekken gevoerd met de scholieren onder begeleiding van een deskundige. Daarin wordt de film besproken en kunnen jongeren hun eigen situaties bespreken. Tijdens de campagne zullen verder ook persinterviews worden gegeven om meer licht te werpen op het onderwerp. Daarnaast is het de bedoeling om aan het einde van de campagne onder andere een wedstrijd en een debat te houden onder jongeren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).