Invoering abb volgens voorspelling grote boosdoener
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De inflatie op Curaçao zal dit jaar stijgen naar 4 procent, zo wordt voorspeld in de Vooruitzichten voor 2020 van de Centrale Bank CBCS. Reden van de toename: invoering van de abb (algemene bestedingsbelasting) van 15 procent in april aanstaande.

inflatieCuraçao kende altijd een relatief lage en beheersbare inflatie, vergelijkbaar en zeker niet veel meer of veel minder dan andere ontwikkelde en stabiele landen. Inflatie is een algehele stijging van het prijspeil. Het gevolg van inflatie is dat iemand voor hetzelfde geld minder kan kopen (‘geldontwaarding’); men spreekt dan van een daling van de koopkracht.
Een inflatie van 4 procent is hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Het afgelopen jaar steeg de inflatie op Curaçao al van 2,6 procent in 2018 naar 2,8 procent. In 2017 bedroeg het inflatiepeil 1,6 procent. In de jaren daarvoor, 2016 en 2015, was de inflatie zelfs nihil.
In dat opzicht is een inflatiecijfer van 4 procent dus relatief hoog te noemen. En ter vergelijking: voor Sint Maarten wordt dit jaar gerekend met een inflatie van 1,8 procent. Ruim de helft van Curaçao dus.
Op zichzelf heeft een hogere inflatie ook een daling van de consumptieve bestedingen tot gevolg, namelijk het resultaat van een afname van het besteedbare inkomen, zoals vorig jaar ook al het geval was.
,,De particuliere investeringen zullen in reële termen dalen doordat de toename van de investeringen in de sectoren toerisme en utiliteiten niet genoeg zal zijn om de hogere inflatie te compenseren”, aldus voorspelt de CBCS voor het pas begonnen nieuwe jaar. ,,De particuliere consumptie zal dalen doordat de koopkracht van de consumenten zal afnemen als gevolg van de hogere inflatie.”
De Centrale Bank wijst de abb mede aan als boosdoener van de stijging van de inflatie op Curaçao en overigens óók (als een van de oorzaken) van de negatieve economische groei; in dit geval voor de aanhoudende negatieve groei, want die duurt al een paar jaar voort. Daarbij wordt verondersteld dat de overheid per 1 april 2020 een abb van 15 procent zal introduceren die de huidige omzetbelasting (ob) zal vervangen.
Op Curaçao zal het reële bruto binnenlands product (bbp) - ofwel de gehele omvang van de economie - volgens de projecties in 2020 met 2,3 procent krimpen (in het gunstige scenario; in het geval van sluiting van de raffinaderij is de krimp ruim het dubbele). Volgens de prognoses ‘als gevolg van een daling van de binnenlandse vraag, gematigd door een stijging van de netto buitenlandse vraag’. ,,Vooral de introductie van een abb zal een negatief effect hebben op de binnenlandse bestedingen.”
De abb is dus van (negatieve) invloed op de economie, het inflatiepeil en - zo blijkt - ook op de importen en exporten. Want, zo stelt de analyse met de vooruitzichten voor 2020: ,,Op Curaçao zullen de goederenimporten door de groot- en kleinhandel afnemen als gevolg van de invoering van de abb die de consumptie zal verminderen.” En: ,,De reële krimp van de exporten is voornamelijk het resultaat van de appreciatie van de reële wisselkoers als gevolg van de invoering van de abb.”
De introductie van de abb - en vooral de meeropbrengsten ten opzichte van de huidige ob - is nodig om de overheidstekorten weg te werken en de overheidsfinanciën op orde te brengen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).