Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een voortdurende, diepgegronde angst voor uitlevering aan deportatiecentra heeft de grootste negatieve invloed op de mentale gezondheid van Venezolaanse ongedocumenteerde trago-meisjes op Curaçao.

F07 Onderzoek tragomeisjesOok resulteert het gebrek aan toegang tot sociale ziektekostenverzekeringen, als gevolg van de illegale verblijfsstatus, in ongecontroleerde zwangerschappen, evenals een gebrek aan toegang tot het testen van soa’s en hiv en behandeling in geval van positieve resultaten.
Dat stellen Iris van Dijk en Maartje Muskens, masterstudenten Global Health die in 2019 in opdracht van Fundashon Famia Plania onderzoek hebben gedaan naar de leefomstandigheden en het welzijn van ongedocumenteerde Venezolaanse vrouwen, die vanwege de crisis in hun land gevlucht zijn naar Curaçao en ‘daarbij genoodzaakt zijn als trago-meisje te werken om een levensbestaan op te bouwen’. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd.
Fundashon Famia Plania heeft Van Dijk en Muskens verzocht het onderzoek uit te voeren omdat de stichting een sterke toename zag in het aantal Venezolaanse vrouwelijke vluchtelingen die als trago-meisje werkzaam zijn in snèks.
Het onderzoek liep van mei tot en met augustus 2019 en was gericht op de gezondheid en het welzijn van de vrouwen, de sociaal beïnvloedende factoren op hun gezondheid, hun overlevingsmechanismen en het effect van het migratie- en prostitutiebeleid van Curaçao op de gezondheid. Door middel van interviews met de vrouwen, experts en hulpbiedende organisaties op dit gebied - zoals het Rode Kruis, Venex, Human Rights Caribbean en Salú pa Tur - kregen de onderzoekers meer inzicht in de problematiek binnen deze groep.
Zo is uit het onderzoek onder andere naar voren gekomen wat reeds bekend was, namelijk dat de vrouwen wegens de ondraaglijke omstandigheden in eigen land zijn gevlucht, om voor hun kinderen en families te kunnen zorgen door tijdelijk geld te verdienen op Curaçao. Ook blijkt uit het onderzoek dat deze vrouwen als gevolg van hun ongedocumenteerde status min of meer gedwongen worden in de trago-business aan de slag te gaan. ,,Hierbij worden zij geconfronteerd met slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting, magere inkomsten en tegelijkertijd het leven in slechte woonomstandigheden en kwetsbaar zijn voor discriminatie en sociale uitsluiting”, aldus het onderzoek.
Verder blijkt uit het onderzoek dat een voortdurende, diepgegronde angst voor uitlevering aan deportatiecentra de grootste negatieve invloed had op de mentale gezondheid van de trago-meisjes en dat het gebrek aan toegang tot sociale ziektekostenverzekeringen resulteert in ongecontroleerde zwangerschappen, gebrek aan toegang tot het testen van soa’s en hiv en behandeling in geval van positieve resultaten. ,,Daarnaast behoorden hoge stress, hoofdpijn en buikpijn tot de meest dringende gezondheidsproblemen bij deze groep”, aldus Muskens en Van Dijk, die aantonen dat de toegang tot gezondheidszorg voor de trago-meisjes ‘zeer beperkt is vanwege de ontoelaatbaarheid tot ziektekostenverzekeringen, hoge kosten, angst voor uitlevering aan de politie en gebrek aan kennis over hun gezondheidsrechten en diensten die worden geboden door organisaties’.
De onderzoekers stellen tot slot dat er ‘dringend verbeteringen nodig zijn op het gebied van werkomstandigheden, toegang tot zorgverzekering en solidariteit naar de Venezolaanse ongedocumenteerde trago-meisjes’.

Fundashon Famia Plania is een stichting die zich inzet voor seksuele en reproductieve gezondheid door middel van informatie, educatie en het verlenen van seksuele en reproductieve gezondheidszorg.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).