Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten krijgen de zogeheten ‘Asset Purchase and Sale Agreement’ tussen overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en RdK-dochter Curaçao Refinery Utilities (CRU) enerzijds en Klesch Curaçao nv anderzijds nog niet.

F04 ANALYSE RdK en Isla 1 Het is in dit stadium nog iets tussen partijen onderling, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) in een schrijven aan het parlement.
Deze overeenkomst werd op 22 december 2019 gesloten onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid, schrijft de regeringsleider, en kan dus niet worden verspreid. Ook kan geen informatie uit deze documenten worden vrijgegeven zonder dat partijen hierover overeenstemming hebben bereikt.
,,Dit is een gebruikelijke manier van zakendoen als commerciële partijen met elkaar aan het onderhandelen zijn,” meldt Rhuggenaath in een brief gericht aan de vicevoorzitter van de Staten, Eugene Cleopa (MAN).
De premier zegt het parlement wel toe dat de 21 Statenleden een afschrift ontvangen van de overeenkomst met Klesch zodra deze is afgerond. Dat geldt ook voor de afspraken die zijn gemaakt over het te verstrekken recht van erfpacht, op het moment dat dit staat ingeschreven in de openbare registers. Voor wat betreft de overige documenten, stelt Rhuggenaath dat hierover nog nader overleg zal worden gevoerd om deze zo mogelijk ‘ter inzage’ te leggen.
De minister-president schrijft dit naar aanleiding van het debat met de Staten over de ‘verkoop van de raffinaderij en Bullenbaai’. Dat vond 30 december 2019 plaats. De parlementariërs van met name de oppositiepartijen hadden indringend om de verschillende stukken verzocht.
Naar verluidt bevat de ‘Asset Purchase and Sale Agreement’ een apart deel betreffende afspraken over de vertrouwelijkheid en aankondigingen; over welke delen waar wel mededelingen over kunnen worden gedaan en hoe er publiekelijk bekendheid over bepaalde zaken worden gedaan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).