Afvloeiingsregeling gekoppeld aan beschikbaarheid fondsen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla Curaçao, dochterbedrijf van Petróleos de Venezuela (PdVSA), heeft een potentiële bom gelegd onder de (resterende uitbetaling van de) afvloeiingsregeling met de ruim 900 personeelsleden van de raffinaderij, door deze uitkering te koppelen aan de beschikbaarheid van de gelden bij Girobank.

islaIn verband met de problemen bij Girobank, waarvoor sinds 2013 de noodregeling van toepassing is, zijn sinds 10 december vorig jaar alle tegoeden boven de 10.000 gulden bevroren. Het bedrag dat Refineria Isla voor nakoming van de afvloeiingsregeling nodig heeft is tot nu toe geheimgehouden, maar zal in de vele (tientallen) miljoenen lopen.
Het Antilliaans Dagblad is in het bezit van (een deel van) een beëindigingsovereenkomst - ‘Termination of agreement with mutual consent’ - zoals door de HR-manager van Refineria Isla namens de werkgevers, ondertekend medio december 2019, aan werknemers is aangeboden.
Op dat moment maakt Refineria Isla Curaçao nog onderscheid tussen twee scenario’s: één waarbij deze PdVSA-dochter de exploitatie van de raffinaderij voortzet na 31 december en een ander waarbij deze gestaakt wordt. Dit laatste is het geval nadat overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en de regering op 29 december geen overeenstemming met PdVSA konden bereiken.
Toch hield de Venezolaanse dochteronderneming met directeur Vanessa Flores er zelfs nog in de laatste week van december rekening mee dat operatie door PdVSA tot de mogelijkheden behoorde. In dat geval, zo meldt de human resources-manager, zou Refineria Isla uiterlijk op 10 januari 2020 een betalingsschema sturen naar de vakbonden PWFC (werklieden) en Apri (stafpersoneel).
Maar het liep dus anders. In het scenario dat Refineria Isla niet langer de operator is van de raffinaderij, zo staat in de aan het personeel aangeboden beëindigingsovereenkomst, zal het bedrijf niet later dan 31 januari 2020 ‘een tweede en laatste volledige restbetaling’ van de afvloeiingsregeling uitkeren, mits Refineria Isla hiervoor de fondsen bij Girobank kan aanwenden. Volgens welingelichte bronnen zou het gaan om circa 30 tot 35 miljoen gulden bij Giro.
,,Refineria Isla will pay to Employee the remainder of the redundancy arrangement”, aldus het document. ,,In the event there is no continuation of the operation of the Curaçao Refinery by Refineria Isla after December 31st, 2019, Refineria Isla will as a second and last payment fully pay the remainder of the redundancy arrangement (…) to Employee no later than on 31st January 2020, provided that Refineria Isla can utilize the funds in its bank account at the Giro Bank.”
Anders zullen de werknemers worden uitbetaald conform de afspraken zoals opgenomen in een bijlage: ,,Otherwise Refineria Isla will pay to Employee as per the Attachment 2.” De inhoud van die bijlage is bij de redactie niet bekend. De bonden reageerden nog niet op vragen om een nadere toelichting.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).