RdK neemt exploitatie Isla tijdelijk over en betaalt lonen
Bonden wijzen plan B af en roepen op tot manifestatie
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het is de regering/Refineria di Kòrsou (RdK) niet gelukt met PdVSA tot een akkoord te komen over de duur van de transitieperiode totdat Klesch Group de raffinaderij naar verwachting medio 2020 overneemt.

F01 Exit pdVSA 1Dit houdt in dat PdVSA, na 34 jaar de operator te zijn geweest, de raffinaderij vanaf woensdag niet langer zal exploiteren. RdK zal na beëindiging van het leasecontract met PdVSA gedurende zes maanden, tot de overname door Klesch, zelf zorgdragen voor de operatie van de raffinaderij. Na lange tijd, jaren, met de rug tegen de muur te hebben gestaan, neemt Curaçao het heft in eigen hand, zo werd gisteravond laat tijdens een ingelaste persconferentie van de regering gesteld.
,,Aan alle werknemers van Isla wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden door CRU”, zei waarnemend RdK-directeur Marcelino ‘Chonky’ De Lannoy tegenover deze krant. CRU (Curaçao Refinery Utilites, dochterbedrijf van RdK) biedt werk en inkomen aan alle Isla-personeelsleden onder dezelfde voorwaarden voor een transitieperiode van zes maanden.
Dit plan - plan B - wordt echter afgewezen door de werklieden en daarmee door hun bonden. Zij stellen de facto dezelfde eis als PdVSA, namelijk een transitieperiode van twaalf maanden.
Gedurende de afgelopen weken voerden de regering en PdVSA intensief overleg. Het voornaamste doel was tot een transitiecontract te komen waarbij PdVSA voor een bepaalde periode de raffinaderij zou blijven draaien om zo aan haar verplichtingen te voldoen en het personeel zou kunnen blijven werken tot de Klesch Group de exploitatie overneemt. Uitgangspunt was een contract van maximaal een jaar met een opzeggingstermijn van drie maanden, beginnende op 31 maart 2020. Het betreft in feite dus een contract van minimaal zes maanden.
,,Zoals elke werkgever moet ook PdVSA aan de wet voldoen en bijvoorbeeld cessantia betalen, maar ook pensioen van haar personeel afdragen en zorgen voor de ziekteverzekering. In dit kader heeft RdK in verband met de afvloeiingsregeling PdVSA aangeboden ruwe olie aan te nemen in plaats van geld, om te voorkomen dat PdVSA niet zou voldoen aan haar financiële verplichtingen omdat het geen toegang tot gelden zou hebben”, zo legt premier Eugene Rhuggenaath uit.
Hij spreekt van een ‘fundamenteel besluit’ van RdK en zijn regering. De onderhandelingen zijn op niets uitgelopen en gisteravond zag de minister-president zich genoodzaakt de gemeenschap te informeren dat er geen akkoord is bereikt omdat PdVSA een transitieperiode eist van minstens een jaar, ‘hetgeen tot gevolg heeft dat de nieuwe exploitant niet zo snel mogelijk met haar werkzaamheden kan beginnen en de nodige investeringen kan plegen in de raffinaderij’. Daarom schakelt de regering nu over op plan B.
De regering heeft dit gisteren ook besproken met de vakbonden Apri en PWFC die het personeel van de raffinaderij vertegenwoordigen, waarop de bonden het plan B vervolgens tijdens een vergadering aan hun leden hebben gepresenteerd. Tijdens deze vergadering liepen de spanningen hoog op en werd de brief van de regering zelfs verscheurd. Het personeel wil dat PdVSA de raffinaderij nog een jaar blijft draaien en eist dan ook dat de regering instemt met het voorstel van PdVSA. ,,Het voorstel van de regering is unaniem afgekeurd door onze leden”, zo sprak Dennis Daal, vicevoorzitter van PWFC die vervolgens, ook namens andere vakbonden, een dringend beroep deed op de gemeenschap om vanochtend om 9.00 uur aanwezig te zijn bij de manifestatie op het Wilhelminaplein.
Premier Rhuggenaath begrijpt de afwijzing door de bonden niet; dit plan B is juist en vooral in het voordeel van de werknemers en de Curaçaose economie. Als de belangen van een ander land worden gediend, dan moet dit krachtig worden afgewezen.
De minister-president en ook de vakbondsleiders spraken gistermiddag na het onderhoud in Fort Amsterdam nog van een goed gesprek in een aangename sfeer. Gisteravond liet Rhuggenaath weten dat de regering niet zal ingeven en haar uiterste best zal blijven doen om tot de beste oplossing voor de Curaçaose gemeenschap te komen. ,,De regering zal dus alles doen wat in haar vermogen ligt om een zo vreedzaam mogelijke transitieperiode te realiseren”, aldus de premier.
RdK/CRU schakelen het bureau Impacto in om te assisteren bij de administratieve handelingen om ruim 900 Isla-werknemers van PdVSA over te nemen. Volgens De Lannoy beschikt RdK over voldoende middelen om de payroll de komende zes maanden op zich te nemen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).