‘Realistische overgangsperiode voor PdVSA van ten minste 12 maanden’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De vakbonden Apri en PWFC hebben een brief gestuurd naar Gary Klesch, waarin zij de nieuwe eigenaar van de opstallen van de raffinaderij en de terminal bij Bullenbaai voorstellen PdVSA minstens nog een jaar de tijd te geven de raffinaderij te exploiteren.
kleschDe brief is in handen van deze krant. Daarin schrijven de vakbondsmannen dat zij ‘het positieve nieuws’ hebben gehoord van de ondertekening van de sale and purchase agreement tussen de Klesch Group en Refineria di Kòrsou (RdK). Tegelijkertijd wijzen de bonden erop dat het huidige leasecontract met PdVSA dinsdag, op 31 december 2019, afloopt en dat PdVSA ‘een serieuze bereidheid heeft uitgesproken om de activiteiten tijdens een transitieperiode voort te zetten’. In die transitieperiode zit volgens de bonden het probleem, omdat RdK zou volharden in een transitieperiode van maximaal zes maanden terwijl PdVSA een langere periode - 12 maanden - voorstelt. Het argument van PdVSA is de nog steeds onduidelijke situatie van het nutsbedrijf CRU. ,,Na een recente stroomuitval moet apparatuur die tijdens dit incident is beschadigd, worden vervangen. Dit kan naar schatting 4 maanden duren. Dit betekent dat PdVSA niet in staat zal zijn om enkele van de grote installaties vanwege gebruiksbeperkingen te draaien, waardoor hun productiecapaciteit ernstig wordt beperkt”, zo voeren de bonden aan. ,,En het argument van RdK lijkt te zijn dat ze de start van uw bedrijf niet willen beïnvloeden door een te lange overgangsperiode in te voeren.”
Door de onenigheid over de transitieperiode tussen RdK en PdVSA is er volgens Apri en PWFC een ‘verontrustende situatie’ ontstaan die het ‘personeel in het bijzonder en alle betrokkenen in het algemeen veel zorgen baart’. ,,Het is ons duidelijk gemaakt dat uw bedrijf de exploitatie van de raffinaderij niet op 1 januari 2020 zal overnemen. Dit kan zich zelfs uitstrekken tot het derde kwartaal van volgend jaar”, aldus Meyer en Remilia, die aangeven dat ze daarom hebben besloten rechtstreeks contact op te nemen met Klesch ‘om stil te staan bij het ernstige probleem dat dit zal veroorzaken’. ,,Als de raffinaderij-installaties zo lang onbemand zijn, zal dit ongetwijfeld een verslechtering van de apparatuur en installaties veroorzaken. Wij denken niet dat dit in het voordeel van uw bedrijf als de volgende operator zou zijn. Natuurlijk zal het personeel werkloos zijn voor deze periode. Dit zal zeker leiden tot een enorm verlies van zeer bekwame mensen die elders een baan zoeken. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze mensen van het eiland vertrekken. Dit is ook een negatieve ontwikkeling voor uw bedrijf.”
De bonden sluiten de brief af met: ,,Zoals u zeker zult begrijpen, zal het personeel het slachtoffer zijn van deze patstelling. Deze brief is eigenlijk bedoeld om u een realistische overgangsperiode voor PdVSA van ten minste 12 maanden voor te stellen om een soepele wisseling mogelijk te maken zonder alle rampzalige gevolgen die we op dit moment voorzien. Natuurlijk is tijd van essentieel belang, daarom vragen wij u dringend om ons zo snel mogelijk te laten weten wat uw mening hierover is.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).